Domovská stránka » Strategické HR » AKO MAŤ FIRMU V LEPŠEJ KONDÍCII
Sprievodca biznisom

AKO MAŤ FIRMU V LEPŠEJ KONDÍCII

Foto: Adobe Stock

ING. SIMONA MYSLIKOVJANOVÁ, PHD., MBA, MBE

Finalistka soutěže Manažer roku 2020 a umístění v TOP 36 výjimečných manažerů ČR

Každá firma má svoj potenciál a záleží len na vás, do akej miery tento potenciál využijete. Na prvý pohľad ničnehovoriaca a otrepaná fráza má reálne základy, na ktoré možno poukázať a aj v tejto rovine so svojím biznisom pracovať.

Hoci nás pandémia COVID-19 nemilo prekvapila, musíme sa všetci s touto situáciou vyrovnať. Neplytvajte časom a prestaňte čakať, kým to prejde. Odporúčam všetkým: Pracujte s tým tak, ako by to už nikdy nemalo odísť. Naučme sa tvoriť nové situácie, nové bezpečné cesty. Využime čas na vzdelávanie. Rozvoj zamestnancov nemajú byť iba vykázané čísla v účtovníctve, ale zhodnotená investícia, s ktorou môžeme počítať a stavať na nej efektívnejšie napĺňanie cieľov firmy. A preto treba, aby zamestnanci poznali zmysel tréningových plánov, školení a celej stratégie.

Ak máte stratégiu ako konkurenti, žiadnu stratégiu nemáte. Ak je vaša stratégia odlišná, ale ľahko napodobiteľná, máte slabú stratégiu. Ak máte stratégiu odlišnú, jedinečnú a ťažko napodobiteľnú, máte stratégiu silnú a trvalú.

Ľudia sú rozhodujúcim faktorom úspechu. Ľudia sú najväčším pokladom podniku. Musíme sa však s týmto pokladom naučiť zaobchádzať.

Každý má talent. 

Každý z nás je nositeľom špecifických talentov a schopností. Niektoré vlastnosti máme vrodené, ďalšie získavame. Samotné nadanie však zďaleka nestačí, ak do jeho rozvoja neinvestujeme dostatok času a energie.

Zladenie talentu s úlohami prináša konkurenčnú výhodu. Každý jedinec v spoločnosti tak môže čo najlepšie využiť svoj talent, nech už je akýkoľvek.

Talent Management sa môže stať globálnou filozofiou, ktorá je kľúčovou súčasťou podpory každého z prvkov obchodnej stratégie spoločnosti. Talent Management umožňuje manažérom spoločnosti angažovať a motivovať zamestnancov v celej organizácii.

Talent Management je neustály proces, ktorý zahŕňa prilákanie a udržanie vysoko kvalitných zamestnancov, rozvoj ich schopností a neustálu motiváciu na zlepšovanie ich výkonu.

Talent Management prirodzene zahŕňa mnoho zodpovedností HR. Nestačí však očakávať, že práve vďaka tomu, že máte personálne oddelenie, riadite talent. Aby ste dosiahli optimálne výsledky, musíte mať zavedenú stratégiu riadenia talentov, navrhnutú práve pre vašu spoločnosť.

Na spomenutý účel vytvorila Ing. Simona Myslikovjanová, PhD., MBA, MBE unikátnu metódu Performance Journey®, cieľom ktorej je definovať jednotlivé zložky firmy a hľadať spôsoby nových zlepšení a inovácií. Dôraz sa pritom kladie na dve oblasti – „Working Capital Management“ a „Human Capital Management“.

Cieľom tejto metódy nie je bezhlavo riadiť váš biznis podľa tabuliek, ale implementovať vyskúšané postupy do vašej praxe.

Ďalší článok
Domovská stránka » Strategické HR » AKO MAŤ FIRMU V LEPŠEJ KONDÍCII
Sprievodca biznisom

PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA

Poistenie je jedným z účinných nástrojov na zmiernenie alebo elimináciu rizík pri podnikateľskej činnosti. Mnoho podnikateľov by bez poistenia nebolo schopných znášať finančné následky súvisiace s novými rizikami a vysokou zodpovednosťou za podnikateľskú činnosť, výrobky a služby.

JUDr. ADRIANA BANDZI

JUDr. ADRIANA BANDZI

Špecialista pre neživotné poistenie SLASPO, s dlhoročnými skúsenosťami z poistnej praxe vo funkciách produktový manažér a upisovateľ rizika.

Podnikám – čo si hlavne poistiť?

 • Majetok – podnikateľský priestor, škody na vlastnej budove prevádzky, motorové vozidlá, iný majetok,
 • v prenajatej budove – možnosť poistiť stavebné úpravy realizované na vlastné náklady,
 • poistenie prerušenia prevádzky – finančný následok majetkovej škody,
 • v cestnej nákladnej doprave – poistenie prepravných rizík,
 • všeobecnú alebo profesijnú zodpovednosť za škodu.

Vhodne zvolené poistenie – aké parametre je potrebné zohľadniť?

 • Cena nemá byť jediným kritériom výberu,
 • dôležitý je rozsah poistného krytia – všetky hroziace riziká,
 • správne zvolená poistná suma znižuje riziko podpoistenia.

Zle nastavené parametre poistnej zmluvy môžu ohroziť ďalšie podnikanie, pretože časť nákladov na náhradu škody poistník musí uhradiť z vlastných prostriedkov.

Rastúce kybernetické riziká – ako sa chrániť?

Nárast práce na diaľku, previazanosť dodávateľských reťazcov, digitalizačné tlaky, zraniteľné miesta kritickej infraštruktúry – to je len zopár dôvodov, kvôli ktorým sú podnikatelia vystavení kybernetickým rizikám viac ako kedykoľvek predtým.

Kybernetické riziko nie je len technologický problém – ide o dynamické riziko, ktoré je potrebné aktívne riadiť. Kybernetickými útokmi sú ohrozené veľké, ale aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočný rozpočet na komplexnú ochranu.

Kybernetické poistenie môže pomôcť podnikateľom pri obnove strát a súvisiacich nákladov vyplývajúcich z rozsiahlych narušení, prerušení obchodnej činnosti, ransomwaru a iných typov kybernetických útokov.

Poistenie kybernetických rizík je kombináciou majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti za škody.

Poskytuje krytie nákladov na:

 • právne zastúpenie poisteného v súvislosti s jeho zodpovednosťou voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií a tiež právnu ochranu a obhajobu,
 • konanie pred dozornými orgánmi a na udelené pokuty,
 • ochranu dobrého mena,
 • obnovu dát a softvéru po kybernetickom incidente.

Umožňuje aj krytie:

 • škôd tretích strán v dôsledku výpadku webových alebo sieťových služieb a úniku osobných údajov, dát a informácií,
 • nákladov poisteného na oznámenie úniku osobných údajov, dát a informácií verejnosti a dozorným orgánom a na komunikáciu s dotknutými klientmi alebo ​zákazníkmi v snahe ochrániť dobrú povesť spoločnosti.

Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít.

Ďalší článok