Skip to main content
Domovská stránka » Podnikateľské trendy » VÝZNAM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA PRE ŽIVNOSTNÍKOV
 • Podnikateľské trendy

  VÝZNAM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA PRE ŽIVNOSTNÍKOV

  V spolupráci s:
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Podnikanie formou živnosti patrí k najrozšírenejším právnym formám podnikania na Slovensku. Živnostníci najčastejšie podnikajú v osobných službách, v stavebníctve, doprave a výrobe.

  Ing. MIRIAM BELLUŠOVÁ

  generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu

  Výhody a povinnosti pri začatí podnikania

  Pri zahájení podnikania sú živnostníci oslobodení od povinnej registrácie za platiteľa sociálneho poistenia, neskôr v druhom a ďalších rokoch podnikania sú povinne dôchodkovo poistení v prípade, ak súhrn ich príjmov z podnikania presiahne zákonom stanovenú hranicu, aktuálne cca 7 800 eur ročne.

  Sociálne zabezpečenie pre živnostníkov

  Vďaka sociálnemu zabezpečeniu živnostník získa nárok na dávky nemocenského a ošetrovného, na materskú dovolenku, invalidný dôchodok v prípade vzniku invalidity a predovšetkým bude mať v čase odchodu do dôchodku nárok na starobný dôchodok. Sociálne poistiť sa živnostníci môžu aj dobrovoľne. No či už sú poistení povinne alebo dobrovoľne, nikdy nezískajú štátom garantované úrazové poistenie. Za úraz, ktorý sa im stane pri výkone ich profesie, nesú ako samozamestnávatelia zodpovednosť sami.

  Záväzok Slovenského živnostenského zväzu pre úrazové poistenie

  Na zraniteľné postavenie živnostníkov vo vzťahu k úrazovému poisteniu poukazuje Slovenský živnostenský zväz už viacero rokov. Slovenský živnostenský zväz, ktorý pôsobí ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov od roku 1992, sa aktívne zapája do prebiehajúcich legislatívnych procesov a zasadzuje za zlepšovanie sociálneho postavenia živnostníkov. Kvôli zásadnému nedostatku v systéme ochrany živnostníkov pred úrazmi pri výkone profesie sme sa v SŽZ rozhodli zriadiť pre nich skupinové úrazové poistenie.

  Výhody pre členov SŽZ

  Slovenský živnostenský zväz umožní úrazovo sa poistiť každému živnostníkovi až vo veku do 65 rokov. Vďaka poisteniu získava poistnú ochranu vo výške 10 000 eur v prípade vzniku trvalej invalidity následkom úrazu. Jeho rodinní príslušníci sú finančne zabezpečení v prípade smrti následkom úrazu sumou 10 000 eur alebo sumou 20 000 eur v prípade smrteľnej autonehody.

  Toto dôležité poistenie pre prípad úrazu môžu získať nielen živnostníci, ale aj majitelia jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným. Všetky informácie a podmienky vstupu do poistenia sú uvedené na tomto odkaze:  Výhodné a bezplatné úrazové poistenie pre členov SŽZ – Slovenský živnostenský zväz (szz.sk). Členovia Slovenského živnostenského zväzu získavajú zároveň informačný servis z oblasti legislatívy, daní, eurofondových výziev a rôznych noviniek v živnostenskom podnikaní.

  Next article