Skip to main content
Domovská stránka » Podnikateľské trendy » PRE FIRMY JE DÔLEŽITÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI IT A KYBERBEZPEČNOSTI
ADVERTORIAL

Umelá inteligencia, cloudové technológie, digitalizácia, rozvoj kybernetickej bezpečnosti – to všetko môže významne pomôcť nielen malým a stredným spoločnostiam k úspechu.

MIRIAMA HUČKOVÁ

výkonná riaditeľka, Košice IT Valley

V Košice IT Valley sa venujete rôznym témam v oblasti IT. Čo je primárnou spoločnou víziou klastra a jeho členov?

Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu v technologickom vývoji východného Slovenska. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva univerzít, Košického samosprávneho kraja a popredných IT spoločností s cieľom budovať znalostnú ekonomiku v regióne a vytvárať podmienky na vznik pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou. V súčasnosti má združenie 83 členov.

Na základe vášho pôsobenia na Slovensku a osobitne v regióne východného Slovenska, ktoré nastupujúce trendy zasiahnu technologické firmy najviac?

Tých trendov je určite niekoľko. Rozvoj umelej inteligencie, strojového učenia, cloudových technológií, kyberbezpečnosti či rozvoj pokročilých analytických nástrojov. Vnímame, že umelá inteligencia (AI) je prelomovou technológiou a očakáva sa jej väčšie využitie v praktických odvetviach, vrátane zdravotnej starostlivosti, IT firmách pri vývoji softvéru, v rámci výskumu a vývoja, logistiky, výroby a ďalších.

Aké najväčšie výzvy pre pracovný trh prinesie AI v oblasti IT?

V súčasnosti na východnom Slovensku vidíme mierne spomalenie prijímania nových zamestnancov približne o 20 %, čo môže tiež súvisieť s postupným nahrádzaním juniorských pozícií umelou inteligenciou, ale aj očakávaním možnej recesie. S nárastom využívania AI tak rastie tlak na neustále vzdelávanie zamestnancov a prispôsobenie sa rýchlym technologickým zmenám.

Globálny trend, ktorý priniesol nárast dopytu po odborníkoch v oblastiach DevOps a Cloud, sa dlhodobo prejavuje aj v našom regióne, pričom sa na túto požiadavku darí pomerne dobre reagovať. Aj napriek tomu, že počet špecialistov v spomínaných oblastiach kontinuálne narastá, vzhľadom na neustále rastúcu potrebu je nevyhnutné podporovať ďalší rozvoj ľudského kapitálu v oblasti Cloud architektúry. Celosvetový trend výrazného dopytu po dátových inžinieroch a analytikoch sa na Slovensku v budúcom roku prejaví oveľa viac ako doposiaľ.

Aké sú hlavné oblasti, na ktorých pracujete v súvislosti s digitalizáciou a poskytovaním IT služieb?

V súčasnosti v Košice IT Valley participujeme na viacerých aktivitách, ktoré by mali zlepšovať digitálnu úroveň našich členov alebo aj regiónu ako celku. Za všetky projekty by som spomenula EDIH Cassovium, ktorý vznikol s cieľom pomôcť digitálne transformovať malé a stredné podniky. Spoločne s našimi partnermi v EDIH Cassovium, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sme pripravili ucelený a komplexný rozsah služieb, ktoré budú v rôznych oblastiach od využitia umelej inteligencie, automatizácie či robotiky cez technologickú a konzultačnú činnosť až po rôzne odborné školenia napomáhať malým a stredným podnikom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Venujete sa v rámci projektu EDIH Cassovium kyberbezpečnosti? Aké opatrenia podnikáte, aby ste zvýšili odolnosť voči kybernetickým hrozbám? 

V Košice IT Valley vnímame tému kybernetickej oblasti primárne v troch celkoch: technológie, procesy a ľudia. Najzraniteľnejšou časťou v rámci kyberbezpečnostného zabezpečenia firiem bývajú v súčasnosti najčastejšie práve ľudia. Z nášho pohľadu je preto podstatnou výzvou systematicky zvyšovať pripravenosť a povedomie o téme kybernetickej bezpečnosti hlavne u malých a stredných podnikov. Veríme, že služby EDIH Cassovium prinesú funkčné riešenia, ale taktiež im tému kybernetickej bezpečnosti priblížia takým spôsobom, aby dokázali svoju činnosť a investície dlhodobo smerovať k čo najvyššej úrovni kyberbezpečnosti.

Next article