Skip to main content
Domovská stránka » Malé a stredné podniky » SARIO SPÚŠŤA PROJEKT NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE SLOVENSKÝCH PODNIKOV
ADVERTORIAL

Zaujíma vás prezentácia vašich produktov na veľtrhoch, alebo hľadáte nových obchodných partnerov v zahraničí? SARIO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, vás podporí finančne a odborne prostredníctvom projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) 2.

Dominika Dubovská

zástupkyňa riaditeľa odboru Národný projekt SARIO, vedúca aktivity veľtrhov a podnikateľských misií

Cieľom je pokračovať vo vytváraní atraktívnych obchodných príležitostí so zahraničnými partnermi a podporiť medzinárodný obchod, stimulovať konkurencieschopnosť slovenských MSP, ako aj potenciálnu diverzifikáciu výroby v napojení sa na dodávateľské reťazce.

Kľúčové prvky projektu

  • Bezplatná prezentácia slovenských MSP na zahraničných trhoch: Slovenské MSP budú mať možnosť prezentovať svoje produkty, služby a obchodné ponuky na veľtrhoch, obchodných misiách a kooperačných podujatiach bezplatne.
  • Rozšírenie príjemcov: Projekt rozširuje podporu aj na MSP so sídlom v Bratislavskom kraji. Okrem toho ponúkne nový nástroj vo forme finančného voucheru na podporu individuálnej účasti na medzinárodných veľtrhoch.
  • Pokračovanie a vylepšenie: Na základe úspechov predchádzajúceho projektu (2017 – 2023) aktuálna iniciatíva smeruje k vytváraniu atraktívnych obchodných príležitostí s medzinárodnými partnermi, zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských MSP, podpore diverzifikácie výroby a integrácii do globálnych dodávateľských reťazcov.
Zdroj: SARIO

Podpora internacionalizácie MSP 2 (2024 – 2028)

Cieľovou skupinou sú MSP so sídlom na území Slovenska a maximálne 250 zamestnancami, ročným obratom do 50 miliónov € a/alebo celkovou ročnou bilančnou sumou nepresahujúcou 43 miliónov €. 

Zistite, či ste oprávnený žiadateľ

Sprievodcu definíciou MSP oprávnenosti nájdete tu. Buďte informovaní:

  • Sledujte nadchádzajúce veľtrhy, misie a udalosti na webovej stránke SARIO.
  • Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera a dostávajte relevantné informácie priamo do svojej e-mailovej schránky tu.

Kontakt

Pre viac informácií kontaktujte [email protected] alebo navštívte stránku s kontaktami SARIO.

Ciele projektu Podpora internacionalizácie MSP 2 sú v súlade so sociálno-ekonomickým rozvojom v oblasti internacionalizácie, financovaným z Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, opatrenie 1.3.2. Účastníci spĺňajú podmienky pomoci podľa nariadenia EÚ č. 1407/2013, týkajúceho sa pomoci de minimis.

Next article