Domovská stránka » Podnikateľské trendy » OUTSOURCING ŠITÝ NA MIERU
ADVERTORIAL

Andrii Parkhomenko, riaditeľ a inovátor, stojí na čele Parko Group, dynamického konglomerátu podnikov s dôrazom na logistiku, obchod s komoditami, HR služby a IT produkty. Má bohaté skúsenosti v rôznych odvetviach, vyniká svojím vedením a schopnosťou adaptovať sa na neustále sa meniace trhové podmienky. Jeho vizionársky prístup a záväzok k inováciám formujú jadro úspechu v spoločnostiach Parko Group.

Ing. Andrii Parkhomenko

CEO v spoločnostiach Parko Group

Andrii Parkhomenko, pôvodom z Ukrajiny, žijúci 8 rokov na Slovensku, je zakladateľom a CEO Parko Group. Vzdelanie získal na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Aktuálne sa venuje štúdiu na Vysokej škole manažmentu. Jeho podnikateľský talent a schopnosti v oblasti manažmentu mu umožnili zarobiť viac ako 1 milión eur vo veku 24 rokov.

Cieľom Parko Staff je modernizovať HR procesy a efektívne spájať zamestnancov s klientmi. Naším mottom je: „Reputácia nemá konkurenciu.“ Znamená to transparentné a férové podnikanie. Svoje ciele dosahujeme prostredníctvom inovatívnych nástrojov na nábor, personalizovaného prístupu a neustáleho monitorovania legislatívnych zmien, aby sme zabezpečili maximálnu hodnotu pre našich klientov a zamestnancov.

Úspešnosť outsourcingu vo výrobných a logistických podnikoch často závisí od potreby klientov minimalizovať administratívnu záťaž a delegovať určité výrobné alebo logistické procesy na externú firmu. Parko Staff sa tejto potrebe aktívne venuje poskytovaním pružných, na mieru šitých riešení outsourcingu, ktoré reagujú na špecifické požiadavky klientov.

Náš úspech v oblasti outsourcingu je podporený skúseným a dobre zaškoleným personálom, hlbokým porozumením odvetviu a flexibilitou v našich službách. Ako odborníci v poskytovaní služieb kontroly kvality, skladovej distribúcie, montáže a triedenia dielov, intenzívne sledujeme trhové trendy a legislatívu, aby sme naše služby neustále prispôsobovali aktuálnym potrebám trhu. Tento prístup nám umožňuje, aby naši klienti dostávali presne to, čo potrebujú, bez zbytočnej administratívnej záťaže.

Hlavná výhoda dočasného pridelenia zamestnancov spočíva v tom, že dáva schopnosť našim klientom flexibilne reagovať na dočasné alebo dlhodobé potreby pracovnej sily bez potreby investovať zdroje do náboru vlastných zamestnancov. Parko Staff sa stará o celý proces od náboru až po správu zamestnancov, čím znižuje administratívnu záťaž na strane klienta. Sledujeme vývoj legislatívy týkajúcej sa pracovnoprávnych vzťahov, zabezpečujeme všetky potrebné administratívne procesy vrátane prihlásenia a odhlásenia zamestnancov, spracovania miezd a odvodov.

Zdroj: Adobe Stock


Tento model umožňuje klientom ušetriť čas a náklady, keďže platia len za skutočne odpracované hodiny. Týmto spôsobom poskytujeme našim klientom maximálnu flexibilitu a efektivitu pri riadení ich pracovnej sily, čo im umožňuje zamerať sa na svoje hlavné podnikateľské aktivity bez zbytočných starostí s administratívou spojenou so zamestnávaním.

Parko Staff klientom značne uľahčuje proces zamestnávania cudzincov. Zabezpečíme komplexný proces vybavenia víz a pracovného povolenia až po integráciu zamestnancov do pracovného prostredia. Zároveň poskytujeme ďalšie služby, ako sú doprava, ubytovanie, zdravotné prehliadky, založenie bankových účtov a pracovnoprávne dokumenty. Kľúčovým prvkom našej služby je pridelenie koordinátora, ktorý sa stará o zamestnancov zo zahraničia a má hlboké porozumenie pre ich špecifické potreby a požiadavky. Naším cieľom je, aby naši klienti nepociťovali rozdiel medzi zamestnávaním miestnych a zahraničných pracovníkov.

Parko Staff sa odlišuje od iných HR spoločností svojím inovatívnym, individuálnym a flexibilným prístupom. Klienti ocenia našu schopnosť rýchlo reagovať na zmeny a poskytnúť prispôsobené riešenia. Naša sila spočíva v rýchlosti, kvalite pracovnej sily a schopnosti prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám každého klienta.

Ďalší článok