Skip to main content
Domovská stránka » Podnikateľské trendy » PODPORA ROZVOJA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
ADVERTORIAL

Barbora Vajglová sa podieľa na zabezpečovaní aktivít v oblasti podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji. Kľúčovým cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie stratégie podpory MSP a poskytovanie informácií a poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov.

Ing. BARBORA VAJGLOVÁ

Krajská inovačná rozvojová agentúra, KIRA

Ako konkrétne vaša agentúra podporuje malé a stredné podniky v regióne?

V roku 2022 KIRA vypracovala Stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania (MSP) pre roky 2022 až 2027. Tento dokument definuje základné rámce podpory MSP na území Trnavského kraja, ako aj kľúčové priority v tejto oblasti. V rámci jej implementácie KIRA vytvorila ucelený a zrozumiteľný program, ktorý zlepší kvalitu služieb a produktov vznikajúcich v kraji.

V nadväznosti na to boli na jar roku 2023 spustené programy KIRA Akadémia a KIRA Mentoring. Najnovšie bola spustená informačno-komunikačná platforma pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú byť včas a cielene informovaní o dôležitých legislatívnych zmenách či možnostiach v oblasti finančnej podpory a vzdelávania.

Aké úspechy a príklady úspešnej podpory môžete uviesť za ostatné obdobie?

V oblasti podpory podnikania sme stále len na začiatku cesty, a tak je predčasné hovoriť o úspechoch. Spomedzi toho, s čím sme spokojní už teraz, by sme radi vyzdvihli náš informačný newsletter, ktorý je zameraný na tri oblasti: vzdelávanie, dotačné výzvy a legislatívne zmeny. Všetkým odberateľom newslettera vďačíme za stabilne vysokú čítanosť týchto e-mailov a tiež za konštruktívnu spätnú väzbu.

FOTO: archív KIRA

Taktiež môžeme vyzdvihnúť úspešne zrealizovaný pilotný ročník akceleračného programu KIRA Akadémia. Okrem toho medzi naše ďalšie úspechy radíme spoluprácu s našimi partnermi, ako napríklad so združením Mám dron, s ktorým sa nám podarilo zorganizovať seminár „Ako sa stať pilotom dronu“, ale najmä za skvelú spoluprácu pri organizovaní dvoch ročníkov podujatia Drontex. Taktiež sme hrdí na našu spoluprácu s organizáciami Junior Achievement Slovensko, Lifestarter, Inovato či so spoločnosťou Bizzcom. Našimi ďalšími partnermi v tejto oblasti sú Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR alebo etablované organizácie SIEA, SARIO, SBA či SOPK.

Ako sa agentúra prispôsobuje aktuálnym trendom a výzvam v oblasti podnikania a inovácií?

Svojimi aktivitami a projektmi podporujeme činnosť a rozvoj MSP na území Trnavského kraja. Či už sa jedná o vyššie spomenuté projekty KIRA Akadémia, KIRA Mentoring alebo organizovanie krajských hackathonov s podtitulom Kiraton, pre našich podnikateľov sa snažíme vytvárať pozitívne, konštruktívne a kreatívne podmienky na rozvoj ich podnikania. Okrem toho sme vytvorili unikátnu schému podpory oblastných organizácií cestovného ruchu v Trnavskom kraji, z ktorej môžu okrem organizácií a obcí ťažiť i podnikatelia. Naším dlhodobým zámerom, ktorý chceme začať napĺňať v najbližšom období, je vytvorenie Inovačnej stratégie Trnavského kraja a následné vybudovanie vedecko-výskumného centra, ktoré bude slúžiť ako centrum výskumu a inovácií nielen pre Trnavský kraj.

Aké štandardné služby a podporné aktivity ponúkate pre podnikateľov na každodennej báze?

Medzi naše piliere patria programy KIRA Mentoring a náš pravidelný newsletter. Podnikatelia nás môžu kedykoľvek kontaktovať so svojimi požiadavkami prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Do najbližšieho obdobia plánujeme pretransformovať našu KIRA Akadémiu z akceleračného programu na kontinuálny vzdelávací projekt. Okrem toho aktívne podporujeme rôzne podujatia, konferencie, workshopy a vzdelávacie aktivity v Trnavskom kraji.

Prečo by sa podnikatelia mali prihlásiť na odber vášho newslettera a aké výhody to pre nich môže mať?

Náš newsletter, dostupný na platforme www.podnikamvkraji.sk, ponúka každý mesiac súhrnný prehľad aktuálnych informácií z kľúčových oblastí, ktoré vychádzajú z nášho prieskumu podnikateľských preferencií. Odberatelia majú navyše možnosť si vyfiltrovať práve tie témy, o ktoré majú záujem.

Next article