Skip to main content
Domovská stránka » Podnikateľské trendy » DIGITÁLNE TRENDY PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY
 • Malé a stredné podniky

  DIGITÁLNE TRENDY PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

  V spolupráci s:
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Malé a stredné podniky zažívajú v posledných rokoch neľahkú situáciu. Pred troma rokmi bojovali o prežitie a udržanie sa na trhu pre pandémiu COVID-19, no situáciu minulý rok umocnilo vypuknutie vojny na Ukrajine a následné zvyšovanie cien energií či prehlbujúca sa inflácia.

  LUCIA KATRIŇÁKOVÁ

  League for Digital Boost Lead, SAPIE

  Význam MSP pre slovenskú ekonomiku

  Tvoriac viac ako polovicu pridanej hodnoty hospodárstva, zamestnávajúc približne 75 % aktívnej pracovnej sily a reprezentujúc viac ako 95 % všetkých slovenských firiem sú malé a stredné podniky (MSP) jednou z najdôležitejších súčastí našej ekonomiky. Od samotných MSP vieme, že zvyšovanie ich konkurencieschopnosti často brzdí slabá a pomalá digitalizácia a automatizácia procesov a výroby.

  Prekážky digitalizácie

  V prvom kvartáli roka 2023 sme v SAPIE spolu so Slovenskou sporiteľňou uskutočnili medzi malými a strednými podnikateľmi prieskum, kde sme sa od MSP dozvedeli, že medzi najčastejšie prekážky v digitalizácii patrili zvyšujúce sa náklady, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, nedostatok financií a ďalšie.

  Digitálne zručnosti

  Medzi kľúčové priority, ktoré by firmy mali mať na zreteli, patria digitálne zručnosti. Tie sú základným predpokladom pre úspech každej firmy. Nehovoríme tu len o tradičných IT zručnostiach, ale aj o tzv. mäkkých zručnostiach, soft skills, ako je podnikavosť, kritické myslenie, kreativita. Treba tiež myslieť na to, ako vo firmách efektívne vypĺňať rozdiely medzi generáciami 20-ročných a 60-ročných.

  Využitie technológií a AI

  Firmy majú dnes takmer nekonečné možnosti, ako využívať technológie, aby optimalizovali svoje procesy, napríklad aj rôznymi AI aplikáciami, ktoré prácu uľahčia. Čoraz viac sa začína používať pojem citizen developer. Ide o zamestnancov, ktorí vytvárajú alebo prispôsobujú aplikácie pre firmu, pre ktorú pracujú, bez toho, aby angažovali IT oddelenia. Používajú tzv. no code/low code aplikácie, na ktoré nepotrebujú mať špeciálne programátorské zručnosti, ale zároveň tým dokážu výrazne zefektívniť procesy vo firme.

  MSP tiež môžu využívať existujúce nástroje a centrá na podporu digitalizácie, ktorých postupne pribúda. Jedným z nich je aj projekt Hopero, ktorý je jedným z Európskych centier digitálnych inovácií. Tie sú nástrojom Európskej komisie, ktorý pomáha členským štátom EÚ dosiahnuť ciele stanovené v digitálnej dekáde do roku 2030. 

  Ako Hopero pomáha?

  Hopero pomáha MSP využiť potenciál nástrojov umelej inteligencie. Pomoc sa začína identifikovaním digitálnej a AI vyspelosti podniku. Následný program pomoci zahŕňa prípravu podniku na AI adresovaním tém, ako manažment dát, optimalizácia procesov či ľudské zdroje pre AI. Podnik sa tiež oboznámi s AI metódami a ich aplikáciami v automatizácii procesov, službách zákazníkom, analýze dát, marketingu a pod. Hopero pomáha podnikom zorientovať sa aj v možnostiach financovania digitalizácie a nadviazať nové obchodné kontakty.

  Next article