Domovská stránka » HOUR V ROKU 2020 A DNES – ČO SME SA NAUČILI?
Sponsored

Keď HOUR v roku 1993 začínal, bolo dôležité ukázať zákazníkom, že naše služby sú prozákaznícke. Toho sme sa vždy držali a na tom sme vyrástli. Žijeme so zákazníkom a ten určuje naše smerovanie. Našich zákazníkov si vážime a správame sa k nim čestne a otvorene. Takíto sme vždy boli a takí sme aj dnes.

BRANISLAV HOREHÁJ

Výkonný riaditeľ spoločnosti HOUR

Čo sa za posledné dva roky zmenilo?

Covid zaklopal na naše dvere nečakane. Štát vydával nariadenia a nikto nevedel odhadnúť, ako dlho bude nová situácia trvať. Uvedomili sme si, že odklon od normálneho fungovania je pre „prežitie“ zásadný. Netušili sme, ako dlho budú zavedené zmeny trvať, kedy a či sa vôbec dostaneme do normálu. Zmeny bolo preto nutné zavádzať systémovo. 

Boli sme vo výhode, že naše produkty, ktoré zákazníkom ponúkame, sami využívame, a teda aj prechod do „online sveta“ nebol pre nás systémovo problémový. A tak sme mohli pokračovať v rozbehnutých projektoch a servise pre zákazníkov.

Ľudskosť vystihuje to, čo sa skrýva v našich kanceláriách a tvorí dušu HOURu. Každá jedna ukrýva unikátny príbeh presahujúci kancelársky život. Častá komunikácia a budovanie dôvery boli nesmierne dôležité.

Čo nám pomohlo a čo sme sa naučili?

Dnes hodnotíme ako kľúčovú výhodu pripravenosť nášho personálnehomzdového a dochádzkového systému na podporu on-line u zákazníkov. Z domu, rovnako ako z pracoviska, mohli/môžu zamestnanci i manažéri vyriešiť potrebné záležitosti on-line cez webové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu. 

Môžu spracovať a vyhodnotiť dochádzku – zamestnancom v žiadankách o neprítomnosť pribudla k dovolenke a lekárovi i nová položka „homeoffice“. Dokonca majú možnosť využiť virtuálne nasnímanie príchodu do práce a odchodu z nej. 

Zákazníci môžu s našimi riešeniami eliminovať osobné návštevy na personálnom a mzdovom oddelení vďaka elektronickým žiadankám – rôzne potvrdenia, dokumenty, elektronické výplatné pásky. Na udržanie kontaktu zamestnanec  –  nadriadený je možné realizovať a vypĺňať hodnotenie zamestnancov on-line. 

Zákazníci sa mohli spoľahnúť, že všetky novo vznikajúce legislatívne zmeny súvisiace s pandémiou mali včas k dispozícii. Pri Humanete (cloudovom riešení) zákazníkov pri spustení programu vítala úvodná informácia, že prebehol update. Mohli tak pracovať a spracovávať údaje legislatívne správne, nakoľko garantujeme včasnú legislatívnu aktualizáciu. Okrem softvérových riešení sa o nás stále môžu oprieť aj pri mzdovom i personálnom outsourcingu.

Postupne sme sa naučili, že nielen teambuilding, oslavu výročia firmy, ale aj rozšírenie nášho tímu je možné robiť on-line – pohovory, IT technika posielaná kuriérom či on-line adaptácia. Nebolo to, ako predtým, no zvládli sme to a dokázali sme nových zamestnancov plnohodnotne pripraviť na nové úlohy.

A čo ďalej?

HOUR je dnes zdravá firma, ktorá aktívne rozmýšľa o svojej budúcnosti. Stále sa pozeráme vpred. Neustále chceme napredovať a už dnes ponúkať zákazníkom riešenia budúcnosti. Náš cloudový systém Humanet práve takým riešením je.

Next article
Domovská stránka » HOUR V ROKU 2020 A DNES – ČO SME SA NAUČILI?
Podnikanie

Zamestnávatelia oceňujú mimoškolské aktivity ako sú napríklad výmenné programy a účasť v školských aj mimoškolských organizáciách. Prečo je tomu tak nám vysvetlila IAESTE Slovakia.

ALŽBETA LELKOVÁ

Členka IAESTE Slovakia.

Kedysi boli najcennejším majetkom národa územie alebo nerastné suroviny. Dnes sa jeho bohatstvo už nenachádza pod povrchom zeme, ale skôr vnútri našej mysle. Nájsť ho však môže byť rovnako náročné. S tým ale vedia pomôcť študentské organizácie, ktoré vzdelávajú študentov nad rámec ich povinností. 

Jednou z nich je aj IAESTE Slovakia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať študentom alebo čerstvým absolventom univerzít zahraničnú prax v technickom odbore. Každoročne takto pomôže vycestovať desiatkam študentov. 

Okrem poskytovania stáží organizujú každoročné množstvo projektov zameraných na zvýšenie praktických vedomostí či na propagáciu firiem medzi študentami. Patrí medzi ne aj pracovný veľtrh IAESTE Dni Príležitostí. Jeden z najväčších projektov svojho druhu na Slovensku sa organizuje dvakrát ročne už od roku 1993. Jeho cieľom je priamo na pôde fakulty prepojiť študentov s potenciálnymi zamestnávateľmi. Organizátori nezanevreli a nevzdali sa ani počas pandemickej vlny, kedy bola väčšina študentov doma, a zorganizovali si veľtrh online, pomocou webovej platformy. Dokázali teda pomôcť mladým ľuďom aj v čase, kedy bol kariérny trh prakticky na dne. 

Okrem veľtrhu pripravujú aj rôzne menšie projekty dôležité pre rozvoj. Projekt Kôlnička organizuje odborné prednášky a praktické workshopy – vývoj softvéru, spracovanie dát, grafický dizajn či programovanie robotov. 

„Študenti oceňujú hlavne workshopy, ktoré ich posúvajú ďalej nielen v rámci ich výučby, ale aj v osobnostnom rozvoji. Je pre nás dôležité formovať mladých študentov na to, aby boli pripravení na tímovú prácu, preberanie zodpovednosti a vedenie tímu. Preto ich už počas štúdia prepájame s firmami a zabezpečujeme im rozvoj priamo z praxe,“ hovorí Ľubica Komarová, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v IAESTE Slovakia na pozícií národnej tajomníčky. 

IAESTE nevzdeláva študentov len technickým smerom. Svojim členom pomáha v rozvoji komunikácie, organizovania aj marketingu. Každý člen má možnosť zorganizovať si vlastný projekt, minimálne sa na nejakom podieľať. 

„Na pracovnom pohovore sa ma opýtali na IAESTE, ktorúsom si napísal do životopisu. Okrem iného som spomenul, že som pomáhal organizovať Dni Príležitostí, ktoré už poznali a mali s nimi dobré skúsenosti. Pomohlo mi to prelomiť ľady a možno aj získať si prácu,“ hovorí člen organizácie Adam Horka. 

Nie je jediný. Spoločnosti si čím ďalej, tým viac všímajú, ak študenti robia vo voľnom čase prácu navyše. Ľubica Komarová to vidí rovnako: „Zamestnávatelia oceňujú mimoškolské aktivity, ako je účasť na worksohopoch, či už hard-skillových, alebo soft-skillových. O to viac, ak sa študent angažuje v ich organizácii a koordinácii v rámci našej organizácie.“ Ako najväčšiu pridanú hodnotu stále vníma ich výmenný program, ktorý umožňuje študentom stret s inými kultúrami, vynájdenie sa osamote v cudzej krajine, ale ajmožnosť zažiť iné pracovné prostredie, z ktorého môžu čerpať pri návrate späť na Slovensko. 

Next article