Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKO NA ODDĹŽENIE S BONATO?
Podnikanie

AKO NA ODDĹŽENIE S BONATO?

Osobný bankrothoci znie veľmi negatívne a väčšina z nás si pod ním predstaví absolútne finančné dno, je len hovorový pojem označujúci zákonom upravený a riadený proces.  


V právnom poriadku Slovenskej republiky sa používa pojem oddlženie, teda zbavenie sa dlhov. Neznamená však, že ľudia využívajúci inštitút osobného bankrotu prídu o všetky svoje peniaze a budú na mizine.

Právo požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu má každá fyzická osoba, či už vo forme bežného občana alebo živnostníka. Návrh na vyhlásenie konkurzu má možnosť podať len vtedy, ak je už voči nej vedené exekučné konanie.


„Vaša spolupráca je najvyšší štandard, to som nezažila ani v bankách“ – oddlžená klientka pani Mária

Podmienky osobného bankrotu:
  1. Musí byť voči vám vedené exekučné konanie minimálne 1 rok alebo obdobne vykonávacie konanie. Môže ísť napríklad o daňové exekučné konanie, exekúciu vymáhanú Sociálnou poisťovňou, alebo výkon dražby a podobne.
  2. Musíte byť platobne neschopní. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
  3. Musíte preukázať poctivý zámer. V preklade to znamená, že musíte mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov bez toho, aby ste robili obštrukcie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Okrem toho musíte poskytnúť maximálnu potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že máte riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.


„Treba si to vybaviť, keď je možnosť, ja ľutujem, že som nešiel skôr“ – oddlžený klient pán Vladimir

Ďalšou možnosťou, ako sa zbaviť dlhov, je tzv. Správa záväzkov, jedná sa o unikátnu službu, ktorá zabezpečí to, aby ste zaplatili len toľko, koľko máte podľa zákona skutočne zaplatiť. Správa záväzkov vie pomôcť aj zamestnávateľom ak ich pracovníci majú neoprávnené zrážky zo mzdy.

V úvode správy záväzkov sa pokúsime s veriteľmi, ktorí vymáhajú pohľadávky dohodnúť mimosúdne na uzatvorení splátkového kalendára, na základe ktorého dôjde k postupnému splateniu dlžnej sumy.

V mnohých prípadoch je však nárok veriteľa na finančné plnenie neoprávnený, prípadne už v úvode našej spolupráce je vedené voči klientovi súdne konanie a preto mu sprostredkujeme právnu pomoc prostredníctvom spolupracujúceho advokáta.

Ako to vyzerá v praxi?

Veriteľ podal na našich klientov žalobu, v rámci ktorej sa domáhal dlžnej sumy vo výške 7 318,03 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme sprostredkovali právne zastúpenie prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia zaslal na súd vyjadrenie k žalobe, po ktorom veriteľ zobral žalobu späť a konanie zastavil. Klientom, v tomto prípade manželom sme ušetrili 7 318,03 Eur.

www.bonato.sk

Next article
Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKO NA ODDĹŽENIE S BONATO?
Sponsored

NETRÁPTE SA COVIDOM A DAJTE SVOJIM ZAMESTNANCOM VEDIEŤ, ŽE STE TU PRE NICH

Pandémia začína svoj tretí rok. O tom, ako sme napriek tomu prekročili plány, sa dozviete v tomto článku.

LUCIA ČIŠKOVÁ

Managing Director v Business Lease Slovensko

Ako väčšina firiem, aj my sme na začiatku pandémie mali strach. Nikto nevedel, ako sa vyvinie. Napokon som zamestnancov poslala domov v záujme ich bezpečnosti.

Prvé kroky vpred

Na začiatku prvej vlny sme obvolali všetkých klientov. Niektorým sme poskytli odklad platieb, hoci to zákon neukladal. Dodávateľom sme naďalej platili. Bolo dôležité partnerov podržať.

Viac nám dala zabrať druhá vlna – psychicky. Zamestnancov trápil nedostatok sociálneho kontaktu. Zaviedla som online rozhovory pri káve, vždy pre určitú skupinu zamestnancov. Rozprávali sme sa, ako vnímajú situáciu a ako si vieme navzájom pomôcť. 

V druhej vlne boli zásadné povzbudenia – Sústreďte sa na veci, ktoré viete ovplyvniť. Netrápte sa covidom, sme v tom spolu. Bol vhodný čas nacvičenie a sebarozvoj. 

Preverené jazdené po prvom majiteľovi – vyberte si to svoje.

Hodnoty pomohli ustáť šok

Nastavenie fungujúcich procesov bolo v boji s pandémiou kľúčové. Míľnikom bolo definovanie firemných hodnôt.Najvýraznejšou sa stala inovatívnosť. Hnala nás, aby sme zlepšovali interné procesy. Presťahovali sme sa do nových priestorov, zaviedli elektronické podpisovanie zmlúv, elektronickú fakturáciu, stolové počítače sme nahradili notebookmi a tabletmi.

Dôležitou hodnotou bola zodpovednosť. Napriek pandémii sa náš výkon neznížil. Hoci firmu situácia zasiahla, všetci zamestnanci pracovali naplno – aj z domu.

Brzdite s nami výdavky, nie váš biznis.

Zmeny aj pozitívne výsledky

Oba roky sme prekročili plán. V prvej polovici roku 2020 nám klesli objednávky v operatívnom leasingu. Ľudia sa báli dlhodobého záväzku. Nemenili sme portfólio produktov, viac sme dávali do pozornosti krátkodobý prenájom. Zmeny nastali aj v správe vozového parku, klienti hľadali úspory.

Na deň či na rok, naše autá sú vám k dispozícii.

FOTO: Business Lease

Operatívny leasing sa v lete 2020 vrátil do normálu. Ten rok bol aj rokom napredovania. Obchodníci získavali nový business a starali sa o zákazníkov. Uvedomila som si, že majorita obchodníkov vie robiť jedno alebo druhé. Tak sme obchodný tím rozdelili na hunterov a farmárov, čo zlepšilo fungovanie obchodu.

Nemusíte auto vlastniť, aby ste ho milovali.

Rok príležitostí a výziev

Druhá vlna bola dlhá, zamestnanci si na home office zvykli. Nástup do officeu mal byť dobrovoľný. Ľudia však nemajú energiu na to, aby sa každé ráno rozhodovali. Napokon som návrat do officeuzaviedla pre všetkých.

Bolo to správne, návrat sme aj oslávili. Pomohol nám teambuilding, vďaka nemu sme vzťahy utužili. Zároveň to bol rok rastových príležitostí.

Dnes stojíme pred výzvou upokojiť ľudí, že pandémiou už musíme iba prejsť. V Business Lease máme vysokú zaočkovanosť. Možno aj vďaka tomu sa držíme nad vodou. Takisto stojíme pred zásadným krokom pre rast.

Najväčším poučením z pandémie je dôležitosť aktívneho ľudského prístupu a neustálej komunikácie s tímom. Vhodný prístup je pre mňa jedna z najdôležitejších priorít. Budúcnosti sa nebojím. Viem, že spolu zvládneme čokoľvek.

Next article