Domovská stránka » News » SHELL POMÁHA FIREMNÝM ZÁKAZNÍKOM K NULOVÝM ČISTÝM EMISIÁM
ADVERTORIAL

Zníženie emisií skleníkových plynov v rámci firemnej flotily je v agende každého progresívne uvažujúceho fleet manažéra. Špecialisti Shell Fleet Solutions prinášajú na Slovensko program „Smer nulové emisie“, ktorého cieľom je podporiť rýchlejšiu dekarbonizáciu vozového parku vo firmách. Spoznajte piliere tohto programu.

EVA BELÁK HEBEROVÁ

riaditeľka divízie Shell Fleet Solutions CZ, SK

Znižovanie emisií skleníkových plynov je prioritou firiem v mnohých krajinách. Ako hovorí Eva Belák Heberová, riaditeľka divízie Shell Fleet Solutions pre Českú republiku a Slovensko: „Štvorkrokový program Smer nulové emisie uľahčuje firmám cestu k dekarbonizácii firemných flotíl. Pomáha manažérom vozových parkov vytvoriť plán na zníženie emisií.“

Efektívna dekarbonizácia

Program spája riešenia a postupy, ktoré vyvinula spoločnosť Shell, pričom využíva technológie, ako je analýza dát z prevádzky firemnej flotily cez API a telematické služby, a, samozrejme, aj inovatívne palivá a mazivá. Nástroje dopĺňa hybridná karta Shell, ktorá umožňuje rovnako tankovať tradičné palivá, ako aj využívať nabíjanie, čo je bežná situácia pri postupnom nasadzovaní elektromobilov do podnikových flotíl.

„Dekarbonizácia je otázkou komplexného prístupu, takže nie každý vie, kde začať. Každá firma je totiž jedinečná veľkosťou vozového parku, skladbou automobilovej flotily, ako aj obchodnými aktivitami,“ upozorňuje Eva Belák Heberová.

Ako docieliť nulové čisté emisie?

Cieľom programu Smer nulové emisie je pomôcť firmám nájsť najlepší postup, ako sa dopracovať k nulovým čistým emisiám. Výmena všetkých jestvujúcich vozidiel vo firemnej flotile za elektromobily je totiž väčšinou postupná. Samotný program pozostáva zo štyroch krokov.

V prvej fáze vám odborníci spoločnosti Shell pomôžu analyzovať aktuálny stav vášho vozového parku a stanoviť objektívne ciele v oblasti dekarbonizácie. Tým, že sústredíte všetky dostupné dáta do jednej platformy, získate objektívny obraz o vašej flotile. To vám umožní určiť, kde naštartovať proces dekarbonizácie.

Dekarbonizácia na mieru

V druhej fáze vám pomôžu vytvoriť plán dekarbonizácie, ktorý bude zohľadňovať stav vašej flotily a ktorý vás nasmeruje k čo najrýchlejšiemu zníženiu uhlíkovej stopy – od nákupu nových ekologickejších vozidiel až po programy na úsporu nákladov. Dlhodobá koncepcia rozvoja vám umožní identifikovať aj krátkodobé benefity.

Odporúčania Shell

S jasnou cestovnou mapou získate presnú predstavu, aké riešenia je vo vašom prípade najlepšie implementovať. V rámci tretej fázy vám odborníci Shell navrhnú už konkrétne odporúčania. Môže ísť napríklad o zvýšenie podielu elektrických vozidiel či používanie telematických služieb od zmluvného partnera odporúčaného spoločnosťou Shell.

Uhlíkové kredity

Alebo to môže byť aj zavedenie systému na kompenzáciu emisií skleníkových plynov. Ide o službu, v rámci ktorej vám spoločnosť Shell vypočíta množstvo emisií ekvivalentu oxidu uhličitého uvoľneného do ovzdušia používaním konvenčných palív nakúpených prostredníctvom karty Shell a určí výšku poplatku za nákup tzv. uhlíkových kreditov, ktoré slúžia na financovanie projektov zameraných na kompenzáciu skleníkových plynov v ovzduší.

Shell Recharge

Na redukciu emisií skleníkových plynov sú zamerané aj riešenia Shell pre elektromobilitu. Firemné flotily s plug-in hybridnými vozidlami a elektromobilmi môžu pri nabíjaní svojich áut využívať hybridnú kartu Shell. Jej výhody sa znásobujú s mobilnou aplikáciou Shell Recharge, ktorá slúži jednak na vyhľadávanie nabíjacích bodov s možnosťou zobrazenia taríf, ako aj na spustenie a zastavenie nabíjacej relácie.

Na špecialistu Shell sa môžete spoľahnúť

V rámci štvrtej, realizačnej fázy programu vám odborníci spoločnosti Shell naďalej budú pomáhať s monitorovaním výkonnosti vašej flotily, aby vám v prípade potreby mohli navrhnúť ďalšie odporúčania. Priebežná analýza vášho vozového parku vám pomôže identifikovať ďalšie spôsoby, ako sa čo najskôr dopracovať k nulovým čistým emisiám.

Ďalší článok