Domovská stránka » News » NA INOVÁCIÁCH ZÁLEŽÍ
News

NA INOVÁCIÁCH ZÁLEŽÍ

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Inovácie sú častokrát označované za hnací motor rozvoja ekonomiky. Inovácie sú ale tiež cestou k zlepšeniu kvality života, podpore udržateľných riešení, prilákania talentu, zvýšenia konkurencieschopnosti, či rastu HDP.

LUCIA COLNÍKOVÁ

League for Digital Boost Lead

Na vytvorenie silného inovačného ekosystému je potrebná efektívna spolupráca na národnej, regionálnej i európskej úrovni. Podľa European Innovation Scoreboard 2022 je Slovensko a viaceré krajiny z regiónu CEE ako Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko, či Chorvátsko stále na chvoste, s čoraz viac sa prehlbujúcim rozdielom medzi lídrami a európskym priemerom.

Slovensko sa umiestňuje ako 6. najhoršia krajina EÚ v investíciách do výskumu a vývoja, a v hodnotení odlivu mozgov dosahuje druhé najhoršie výsledky. V odozve aj na tieto ukazovatele bola na Slovensku pred niekoľkými týždňami schválená Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030, s jasnými cieľmi a míľnikmi, napríklad posunúť sa o 10 priečok vyššie v hodnotení European Innovation Scoreboard, alebo prilákať 25 tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia.

Pri podpore inovácií treba myslieť na niekoľko kľúčových oblastí, vrátane zbierania dát a dátovej politiky, dostatočného financovania, predvídateľných regulácií a udržania a lákania talentu. V Bratislave sa koncom marca stretlo viac ako 250 hostí zo 16 krajín počas SAPIE Forum 2023, medzi nimi lídri z oblasti inovácií a digitálnych politík z Estónska, Fínska, Švédska, ale aj krajín CEE, ktorí poskytli príklady úspešného budovania a podpory inovačného prostredia.

Eve Peeterson, šéfka Startup Estonia, priblížila niekoľko faktov, prečo je dôležité pozrieť sa na dáta a vedieť ich vyhodnocovať. Potrebujeme poznať údaje o počte startupov, ktoré sa v danej krajine nachádzajú, s čím bojujú, s akým objemom financií pracujú a mnohé ďalšie indikátory. Vďaka tomu si budú môcť zodpovedné štátne agentúry a vládne programy lepšie vyhodnocovať napríklad aj efektívnosť využitia získaného financovania, a snažiť sa odstraňovať pretrvávajúce bariéry.

Na Slovensku podľa estónskeho vzoru pomáha zbierať práve informácie o startupoch portál innovateslovakia.sk. Peter Vesterbacka, zakladateľ Slush a úspešnej globálnej hry Angry Birds, počas fóra niekoľkokrát zdôraznil, že aj lákanie talentu do krajiny je nevyhnutné, rovnako ako umožniť mladým talentom prevziať zodpovednosť. Práve Fínsko je jednou z krajín, v ktorej s udržaním talentu nie je veľký problém. Odporúčanie od zahraničných lídrov znie jednoznačne – spolupráca na všetkých úrovniach, vo veľkých, i v menších mestách a v regiónoch by mala byť založená na spoločných hodnotách a prioritách.

Je dôležité, aby aj na Slovensku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy spolupracovali všetky sektory, vrátane štátu, súkromného sektora, akademickej obce a verejnosti. O inováciách sa musí viac rozprávať, aby sa táto téma dostala do povedomia širokej verejnosti, a zvýšil sa tak dopyt po inováciách. Veľký význam má tiež uvedomenie si, že bez patričných reforiem, či dostupného financovania sa akékoľvek zmeny budú diať len veľmi ťažko. Len implementáciou inovačných riešení sa nám môže podariť dobehnúť západné a severské krajiny, ktoré aktuálne udávajú trend vo všetkých rebríčkoch.

Ďalší článok