Skip to main content
Domovská stránka » Malé a stredné podniky » VÝZVY A BUDÚCNOSŤ GLOBÁLNEJ LOGISTIKY
ADVERTORIAL

Globálna logistika prechádza v poslednom období výraznými zmenami. O čom sa v posledných rokoch hovorilo najviac, bola snaha presadiť ekologickejšie spôsoby dopravy, a to jednak znížením objemu kamiónovej dopravy presunom na železnicu, ale aj náhradou spaľovacích motorov motormi na alternatívne palivá, ako je vodík, alebo s elektrickými pohonmi.

František Komora

prezident asociácie

Hoci hlavne v Európe získala táto myšlienka širokú podporu nielen u ekologicky orientovaných politikov a aktivistov, ale aj u časti verejnosti, ukazuje sa, že radikálne plány nebude také ľahké realizovať a bude potrebné sa na ne dôsledne pripraviť. Niektoré nové riešenia, napríklad zavedenie elektrických nákladných vozidiel, treba najprv otestovať v menšom rozsahu na konkrétnych logistických úlohách.

Slabiny železničnej dopravy

Ďalší problém je železničná infraštruktúra, ktorej kapacita a rozmiestnenie už dnes na mnohých miestach nepostačuje. Podobne je na tom výroba a distribúcia elektrickej energie. V prípade železničnej dopravy sa rozhodli odbory v niektorých krajinách využiť rastúci význam železničnej dopravy vo svoj prospech a štrajky ukazujú na ďalšiu slabinu tohto druhu dopravy.

Je paradoxom, že v USA, kde je podiel železničnej dopravy na celkovom objeme dopravy vyšší ako v Európe, je to práve absencia hustej siete krátkych a málo využívaných odbočiek, jednokoľajok, vybudovaných v minulosti a udržiavaných kvôli pár vlakom denne, ktorá racionalizuje náklady na údržbu siete a zvyšuje konkurencieschopnosť železničnej dopravy. Ďalšou výhodou železníc v USA je možnosť využívať dlhšie vlakové súpravy a často aj nakladať dva kontajnery na seba. Výrazne väčší podiel prepravy po železnici v kontajneroch je jednou z podmienok uvažovanej transformácie dopravy.

Zdroj: Adobe Stock

Hrozby pre logistiku

Veľmi pekne sa rozbiehajúca železničná doprava z Ázie do Európy zase narazila na dopady agresie Ruska voči Ukrajine a nádeje Slovenska, že sa bude môcť podieľať na výhodách prepravy po Hodvábnej ceste, úplne pochovala. Okrem vojny, s ktorou pred pár rokmi nikto nepočítal, dostala svetová logistika ďalšiu výstrahu zablokovaním Suezského kanálu jedinou loďou. Hrozbu pre dopravu Ázia – Európa predstavuje aj vojna v pásme Gazy a jej potenciálne rozšírenie v regióne.

Systémy ako „Just in Time“ museli byť upravené, musí sa počítať s rizikami havárií a inými výpadkami, s ktorými sme vzhľadom na minulý pozitívny vývoj v medzinárodnej politike akosi zabudli rátať. Zásoby a sklady musia byť väčšie, logistické systémy prepracovanejšie. Takisto nakupovať od najlacnejšieho a najväčšieho producenta môže vybudovať závislosť, ktorá sa nemusí oplatiť. Zasielatelia, ktorí sú považovaní za „riešiteľov problémov v doprave“, budú mať teda stále čo robiť.

Next article