Domovská stránka » Malé a stredné podniky » VÝHODY CLOUDOVÉHO HR RIEŠENIA HUMANET
ADVERTORIAL

Vďaka cloudovým nástrojom môžu firmy ukladať množstvo súborov a informácií či využívať rôzne užitočné softvéry bez toho, aby vlastnili nákladný hardvér. Na prístup k riešeniam v cloude stačí internet. Medzi takéto nástroje patrí aj Humanet od firmy HOUR.

Ing. Jana Musilová, PhD.

riaditeľka oddelenia obchodu a marketingu spoločnosti HOUR

Ing. Branislav Horeháj

výkonný riaditeľ spoločnosti HOUR

Prečítajte si v rozhovore o prínosoch, ktoré môže tento HR systém priniesť malým a stredným podnikom.

Kedy vznikla vaša spoločnosť a čo je hlavným zameraním firmy HOUR? 

HOUR bol založený v roku 1993 so srdcom plným vášne a presvedčenia, že softvér pomôže firemným procesom lepšie fungovať. Postupne boli naše riešenia nasmerované do oblastí miezd, dochádzky, HR agendy a účtovníctva. Naším poslaním je prinášať hodnoty a softvérové riešenia pre zdravé a efektívne podnikanie na Slovensku.

Cloudové riešenie odstraňuje náklady spojené so servermi, bezpečnostnými opatreniami a nárokmi na IT zamestnancov.

Cloudové riešenie Humanet ste začali vyvíjať veľmi skoro. Aké boli začiatky a ako ho teraz vnímajú malé a stredné firmy?

Náš príbeh vývoja Humanetu sa začal v roku 2000. Bolo to v čase, keď cloud predstavoval veľkú neznámu. A čo je neznáme, vyvoláva v ľuďoch nedôveru a spochybňovanie. Rezonovali však dva impulzy: obmedzená infraštruktúra našich zákazníkov a svetové trendy softvéru v cloude. Veľká výzva stála aj pred našimi vývojármi a programátormi. Viera a odvaha majiteľa HOURu začať s online riešením tak skoro nám priniesla mnoho skúseností a náskok pred tými, ktorí iba teraz začínajú. Dnes už firmy vnímajú cloudové riešenie ako praktickú možnosť, pretože odstraňuje náklady spojené s vlastnými servermi, bezpečnostnými opatreniami a nárokmi na IT zamestnancov. Tieto „starosti“ preberáme za zákazníka a poskytujeme výkonný a bezpečný server, zálohovanie dát, aktualizácie a iné.

Máte aktuálne nejaké zaujímavé novinky pre segment malých a stredných podnikov? 

Väčšie firmy majú vzhľadom na množstvo a zdĺhavosť procesov na digitalizáciu vysoké nároky. Ide napríklad o elektronické schvaľovanie procesov, hodnotenie zamestnancov, prideľovanie odmien, reporting. Neustále prichádzame s novinkami v Humanete.

Menšie firmy sa obmedzovali na používanie softvéru len na mzdy, v súčasnosti chcú zefektívňovať viac oblastí. Novinkou pre menšie firmy je možnosť samo-nastavenia dochádzky a cestovných príkazov podľa vlastných požiadaviek, vo vlastnej réžii. Spôsob samo-nastavenia radi využívajú menší zákazníci aj pri mzdách. Čo sa týka evidencie dochádzkových údajov má zákazník na výber viaceré možnosti: s terminálom, bez terminálu, cez mobilnú aplikáciu alebo PC. Ako novinku ponúkame možnosť prenájmu terminálu, čo je cenovo výhodné najmä pre menšie firmy.

Aké sú hlavné výhody Humanetu pre personalistov a riadiacich pracovníkov malých a stredných podnikov? 

Humanet je „živý“, komplexný systém s možnosťami otvorených prepojení. Ponúka množstvo funkcionalít, ktoré sme za tridsať rokov zapracovali a sú dostupné našim zákazníkom už v štandardnom riešení. Ceny mesačných platieb sú priaznivo nastavené, pričom firmy platia len za to, čo skutočne využívajú. Riešenie sa tak stáva dostupné aj pre menšie firmy. Trendom je, že zamestnanci majú  prístup k informáciám, ktoré ich zaujímajú, bez potreby pýtať sa vedúcich alebo personalistu. V mobilnej aplikácii Humanet nájdu zamestnanci výplatné pásky, informácie o dochádzke, zostatkoch dovolenky či čerpanie lekára, kedykoľvek potrebujú.

Ďalší článok