Domovská stránka » Malé a stredné podniky » ÚNIKY ÚDAJOV STOJA MILIÓNY. JE VÁŠ ZASTARANÝ TECHNOLOGICKÝ SYSTÉM TIKAJÚCA ČASOVANÁ BOMBA?
ADVERTORIAL

V dnešnej digitálnej dobe kybernetická bezpečnosť prevyšuje tradičné obavy v oblasti IT a stáva sa kľúčovým prvkom strategického plánovania podniku. Nedávny nárast kybernetických útokov, pričom priemerné náklady vzrástli na 4,45 milióna USD v roku 20231, zdôrazňuje kritickú potrebu robustných kybernetických opatrení nielen na ochranu finančných aktív, ale aj na udržanie dôvery klientov a zabezpečenie dodržiavania rozvíjajúcich sa regulačných rámcov.

Nástup kybernetických hrozieb riadených umelou inteligenciou predstavuje novú výzvu pre podniky. Tieto sofistikované útoky môžu využiť slabiny v zastaranom softvéri a hardvéri. Napríklad neaktualizované operačné systémy môžu mať slabiny, ktoré môžu útočníci AI ľahko identifikovať a zneužiť.

Významná časť európskych spoločností, približne 44 percent 2, sa stále spolieha na zastaranú technologickú infraštruktúru, to ich robí čoraz zraniteľnejšími voči sofistikovaným kybernetickým hrozbám. Táto znepokojujúca štatistika zdôrazňuje nutnosť strategického prehodnotenia technologických systémov s cieľom účinne zvládať zvýšené riziká, ktoré predstavujú kybernetické hrozby riadené AI.

úniky údajov
Zdroj: Adobe Stock

Investovanie do modernizácie IT infraštruktúry nie je len preventívne opatrenie, ale aj strategický krok, ktorý posilňuje stav kybernetickej bezpečnosti. a znižuje  potenciálne náklady  kybernetických útokov  o 54 percent 2. Keďže podniky sa čoraz viac spoliehajú na AI a strojové učenie, aktualizácia technologickej infraštruktúry sa stáva nevyhnutnou kvôli podpore bezpečných, vysoko rizikových operácií a ochranu citlivých údajov.

Napriek zjavným výhodám pretrváva u IT manažérov a riaditeľov významné váhanie, pričom 70 percent 2 odkladá kritickú obnovu, čím ohrozuje organizačnú agilitu a konkurenčnú výhodu na digitálnom trhu. Komplexná kybernetická stratégia, ktorá zahŕňa pravidelné technologick obmeny, je kľúčová pre zlepšenie obranných mechanizmov a prípravu podnikov na budúce výzvy. Proaktívna stratégia obnovy technológií je nevyhnutná na ochranu pred novými hrozbami, zabezpečuje prevádzkovú odolnosť a udržanie konkurenčnej výhody v digitálnom prostredí.

Finančné obmedzenia môžu predstavovať prekážku pre modernizáciu. CSI Leasing sa javí ako strategický partner schopný navigovať podniky, ktoré sa v týchto komplexných situáciách nachádzajú. Ponúka technologické lízingové riešenia, ktoré zabezpečujú prístup k najnovšej technológii bez finančného bremena v podobe významných kapitálových investícií. Tento prístup podporuje nielen finančnú zodpovednosť, ale aj environmentálnu udržateľnosť prostredníctvom predĺženia životnosti IT  technológií.


1: IBM Security, Cost of a Data Breach Report 2023

2: IDC Research, Data Security, Cybersecurity in a New Accelerated World 2024

Ďalší článok