Skip to main content
Domovská stránka » Malé a stredné podniky » PRI RIADENÍ FIRMY TREBA BYŤ PREDVÍDAVÝ
 • Malé a stredné podniky

  PRI RIADENÍ FIRMY TREBA BYŤ PREDVÍDAVÝ

  Zdroj: Adobe Stock

  Odhadnúť dôsledky rozhodnutí a dobre sa pripraviť na prichádzajúce výzvy je dôležité nielen pre rodinné podniky. Myslí si to doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD., ktorá nám porozprávala o problémoch malých a stredných podnikov na Slovensku, aj o svojej práci na Ekonomickej univerzite, kde sa venuje najmä téme rodinného podnikania.

  doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD.

  zakladateľka Centra rodinného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, expert na rodinné podnikanie 

  Pred tromi rokmi ste založili Centrum pre rodinné podnikanie, ktoré je súčasťou Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Čo vás motivovalo k tejto myšlienke a aký je hlavný cieľ vašej organizácie?

  Dôvodom bolo chýbajúce zastúpenie takejto platformy na Slovensku. Venujem sa téme rodinného podnikania od svojho univerzitného štúdia, dokonca som habilitovala k tejto téme, som autorkou viacerých publikácií v predmetnej oblasti a súčasne spolumajiteľkou stredne veľkej rodinnej firmy. Inšpiráciu som čerpala z medzinárodných vzorov. Cieľom Centra pre rodinné podnikanie (CRP) je realizovať vzdelávacie a výskumné aktivity s dôrazom na rodinné podnikanie a zhromažďovať rozsiahle údaje o prítomnosti a prínose rodinných podnikov pre ekonomiku.

  Ako sa snažíte podporovať malé a stredné podniky (MSP) v rozvoji ich podnikania? Aké konkrétne služby alebo programy ponúkate?

  Naším cieľom je poskytovať nefinančnú podporu MSP, vrátane rodinných podnikov, prostredníctvom organizovania workshopov, konferencií a networkingových akcií pre majiteľov rodinných podnikov, ich nástupcov, študentov a ďalších odborníkov. Snažíme sa priniesť know-how od špičkových odborníkov z celého sveta, vrátane majiteľov multigeneračných rodinných podnikov. Všetky naše podujatia sú bezplatné a dostupné hybridnou formou pre všetkých záujemcov, vrátane možnosti účasti anonymne.

  Ktoré výzvy momentálne považujete za hlavné v podnikateľskom prostredí na Slovensku?

  Najväčšiu výzvu pre podnikateľov vidím v orientácii vlády, možno ešte v prebiehajúcej digitalizácii, a stále tu sú tradičné problémy ako korupcia, byrokracia, administratívne a daňové zaťaženie, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ale aj nízka efektivita právneho systému. Pre rodinné podniky predstavuje výzvu aj manažérske a majetkové nástupníctvo.

  Zdroj: Adobe Stock

  Ako učíte na Ekonomickej univerzite v Bratislave a čo vás najviac teší pri práci so študentmi?

  Byť učiteľom je poslanie a buď tú prácu milujete, alebo sa v práci trápite. Ja som ten prvý prípad. Baví ma pozitívna energia študentov, ich záujem pracovať v tímoch na projektoch. Štýl výučby je absolútne odlišný od výučby, keď som študovala ja, keď sme sa len memorovali poučky. Dnes je výučba interaktívna a prepojená s praxou.

  Aké rady by ste dali vedúcim pracovníkom firiem, aby sa vyhli problémom pri riadení svojich podnikov?

  Lídri musia rozvíjať predvídavosť a vopred zvažovať všetky dôsledky svojich rozhodnutí v podnikaní. Je nevyhnutné venovať čas predvídaniu všetkých okolností, ktoré by mohli ovplyvniť každodennú prevádzku spoločností, vrátane tých mimo nich. Každý faktor, či už pozitívny, alebo negatívny, môže viesť k odchýlke. Napríklad hoci je nárast zákazníkov pozitívnym javom, nedostatok produktov alebo personálu na ich obsluhu môže tento nárast premeniť na negatívny výsledok. Lídri, ktorí zanedbávajú predvídavosť, sa často bránia kritike tvrdením, že s odstupom času je ľahké riešiť problémy. Nevidia však, že to odhaľuje ich neschopnosť konať predvídavo.

  Next article