Skip to main content
Domovská stránka » Malé a stredné podniky » DIGITALIZÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV: NÁSTROJE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
ADVERTORIAL

V digitálnej dobe čelia malé a stredné podniky (MSP) nevyhnutnej úlohe digitalizácie. Podľa Profilu krajiny DESI (SK), iba 43 % MSP na Slovensku dosahuje základnú úroveň digitalizácie v porovnaní s priemerom EÚ (55 %) a z toho iba 13 % MSP využíva predaj cez internet. Tieto dáta podčiarkujú potrebu digitalizácie MSP, najmä keď celkový počet podnikateľských subjektov na Slovensku je z 99 % tvorený MSP.

Zora Mária Frešová

Digital Policy Officer v Americkej obchodnej komore v SR,
PhD. študent na Fakulte managementu UK

Prečo je digitalizácia dôležitá?

Uvažujme o malom obchode s obuvou, ktorý sa rozšíril do online priestoru. Táto zmena mu umožnila oslovovať zákazníkov na celoštátnej úrovni a predávať produkty nepretržite. Tento krok nielenže zvýšil predaje a rozšíril trhový dosah, ale aj znížil náklady spojené s prevádzkou kamennej predajne.

Digitalizácia však môže zahŕňať celý rad nástrojov, ako napríklad služby založené na cloude na ukladanie a spracovanie dát, systémy na správu vzťahov so zákazníkmi, zlepšenie interakcií so zákazníkmi a predajných procesov, riešenia pre elektronický obchod na vytvorenie a správu online predajní a technológie pre digitálny marketing v kontexte online viditeľnosti a zapojenia zákazníkov. Kritickou časťou je však kybernetická bezpečnosť, ktorá zabezpečuje ochranu operácií a elektronického obchodu.

Zdroj: Adobe Stock

Kybernetická bezpečnosť

Nedostatočná kybernetická bezpečnosť môže viesť k vážnym finančným stratám, stratám dát, narušeniu prevádzky a môže dokonca ohroziť celú existenciu firmy. Príkladom môže byť útok ransomware, ktorý zašifruje firemné dáta a vyžaduje výkupné za ich odblokovanie. Takéto incidenty nielenže spôsobujú priame finančné straty, ale aj poškodzujú dôveru zákazníkov a reputáciu podniku.

Kybernetická bezpečnosť je teda neoddeliteľnou súčasťou digitálnej transformácie, pretože poskytuje základ pre dôveru medzi zákazníkom a poskytovateľom. Implementácia bezpečnostných opatrení je kľúčová pre ochranu dát (obchodných a zákazníckych údajov) a pre dodržiavanie predpisov na ochranu údajov, akými sú GDPR a smernica NIS2 v európskom kontexte.

Bezpečné platby

Elektronický obchod znamená nielen dostupnosť produktov v digitálnom prostredí, ale aj bezpečné spracovanie platieb, ktoré je nevyhnutné na spoľahlivé vykonávanie online transakcií. Výber riešení pre platobné brány by mal zodpovedať regionálnym preferenciám spotrebiteľov a regulačným štandardom.

Hoci digitalizácia zahŕňa rôzne nástroje, zameranie sa na kybernetickú bezpečnosť a elektronický obchod je pre MSP nevyhnutné. Tieto prvky sú základné pre bezpečnosť a úspech na digitálnom trhu.

Next article