Domovská stránka » Buďme zodpovední » BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU
Zodpovednosť a udržateľnosť

BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU

Nie klimatická zmena, ale znečistenie plastovým odpadom je podľa prieskumu GfK najväčšou environmentálnou hrozbou súčasnosti. Odhodené plasty sa hromadia na skládkach a v oceánoch, ohrozujú prírodu i zvieratá.

Spoločnosť Nestlé tvrdí, že boj proti plastovému odpadu vníma ako najvyššiu prioritu a povinnosť. A neostáva len pri slovách. Už dnes pracuje na tom, aby sa priblížila k dosiahnutiu svojej vízie bezodpadovej budúcnosti. Ako prvá a zatiaľ jediná potravinárska spoločnosť založila vlastný Nestlé inštitút obalových vied, v ktorom skúma nové, k prírode šetrnejšie obaly.

Pravdou však je, že len samotná 100% recyklovateľnosť plastov nestačí k úspešnému vyriešeniu problému s plastovým odpadom. Je potrebné posúvať hranice a robiť ešte viac. Aj preto Nestlé vyvíja a presadzuje kompostovateľné materiály na báze papiera a biologicky odbúrateľných polymérov v tých častiach sveta, kde neexistuje infraštruktúra na recykláciu.

Konkrétne aktivity Nestlé v boji proti plastovému odpadu by sa dali rozdeliť do troch skupín:  

1. Výskum a zavádzanie alternatívnych materiálov:

 • Nové papierové obaly pre Nesquik, tyčinku YES! alebo Smarties
 • Postupné odstraňovanie plastových slamiek z výrobkov
 • Zvýšenie podielu recyklovaného PET v plastových fľašiach na 35 % do roku 2025
 • Vývoj plastových fliaš, ktoré budú biologicky odbúrateľné v mori a zároveň recyklovateľné v spolupráci so spoločnosťou Danimer Scientific
 • Vývoj PET fliaš na 100 % biologickej báze v spolupráci s Naturally Bottle Alliance

2. Vytváranie bezodpadovej budúcnosti:

 • Prihlásenie sa ku Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu, ktorý sformulovali The Ellen MacArthur Foundation a Úrad OSN pre životné prostredie
 • Obmedzenie jednorazových plastových obalov
 • Spolupráca s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov, napr. nádoby na zmrzlinu pre značku Häagen-Dazs v USA
 • Spolupráca s MIWA a rozširovanie dávkovacích zásobníkov na Nescafé, Pet food a Milo, ktoré sú dostupné v mnohých krajinách po celom svete
 • Podpora zberovej a recyklačnej infraštruktúry po celom svete

3. Podpora nového správania

 • Vo všetkých 4 200 závodov a kancelárií po celom svete Nestlé prestáva používať jednorazové plastové predmety, ktoré nemožno recyklovať
 • Spoločnosť podporuje zamestnancov naprieč celou organizačnou štruktúrou, aby sa zapájali do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie plastového odpadu z prírody


Plastový odpad je spoločným problémom nás všetkých a len spoločným úsilím mu dokážeme čeliť. Ak každý prispejme svojim dielom, urýchlime našu cestu k bezodpadovej budúcnosti.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKO VÝMENOU KLIMATIZÁCIE PRISPIEŤ K OCHRANE KLÍMY

Zvrátiť nežiaduce klimatické zmeny a chrániť životné prostredie sa stáva azda najdôležitejšou výzvou súčasnosti. Jedným z faktorov, ktorý má negatívny vplyv na alarmujúci stav klímy je nebezpečný elektroodpad, medzi ktorý patria aj klimatizácie. Našťastie, zodpovedné spoločnosti našli spôsob, akým sa zbaviť starých klimatizačných zariadení efektívne a zároveň ekologicky.  

Povedzme si teda, prečo a ako vymeniť starú klimatizáciu za novú. 

Prečo meniť starú klimatizáciu 

Otvorene treba priznať, že staršie typy klimatizačných zariadení môžu škodiť nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Viacerí z nás s tým máme svoje skúsenosti. Staršie modely fúkajú priamo na nás, čo môže spôsobiť stŕpnutie svalov či bolesti hlavy. Zastaralé filtre navyše nedokážu zachytiť alergény, vírusy či baktérie, čo má za následok napríklad podráždené oči, ale i vážnejšie alergické reakcie.  

Staré klimatizácie však môžu výrazne škodiť aj prírode a klíme. Treba si uvedomiť, že chladiace médium, ktoré sa nachádza vo vnútri zariadenia, sa môže zmeniť na skleníkový plyn. To má u starších zariadení výrazne vyšší ekvivalent CO2, teda aj vyšší potenciál globálneho otepľovania (GWP – Global Warming Potencial). Inými slovami povedané, v prípade jeho úniku do ovzdušia ešte viac poškodzuje svetovú klímu.

Zelená výmena pre ochranu prírody

Ako sme už uviedli, klimatizačné jednotky obsahujú chladiace médium, ktoré pri úniku do ovzdušia ohrozuje životné prostredie. Je preto nesmierne dôležité zveriť ekologickú likvidáciu starých klimatizácií odborne vyškoleným profesionálom, ktorí odsajú chladivo ešte pred demontážou. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých neuniknú škodliviny do ovzdušia, čím sa zamedzí poškodeniu klímy. 

Jednou z iniciatív, ktorá zabezpečuje ekologickú recykláciu starých klimatizácií, je projekt spoločnosti DAIKIN – Zelená výmena. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Spolu s DAIKIN-om, svetovým lídrom v chladení a vykurovaní, sa v projekte realizuje aj ENVIDOM, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Vďaka ich spolupráci sa zbavíte svojej starej klimatizácie naozaj ekologicky. Navyše, za zvýhodnenú cenu získate zároveň úplne novú klimatizačnú jednotku, ktorá bude oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu i vášmu zdraviu. 

Ekologické aj ekonomické výhody

Na Zelenej výmene je skvelé, že jej prostredníctvom šetríte nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Ak sa rozhodnete pre výmenu starej jednotky za klimatizáciu energetickej triedy A+++, spomínaný japonský výrobca DAIKIN vám dá zľavu vo forme tzv. šrotovného, a to až do výšky 1 260 eur. Ak teda v blízkej budúcnosti uvažujete o kúpe novej klimatizácie, zapojte sa aj vy do projektu Zelená výmena. Aj takýmto malým osobným príspevkom môžete prispieť k ochrane klímy a životného prostredia. Ten pocit stojí za to. 

Ďalší článok