Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU
Zodpovedná budúcnosť

BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU

Nie klimatická zmena, ale znečistenie plastovým odpadom je podľa prieskumu GfK najväčšou environmentálnou hrozbou súčasnosti. Odhodené plasty sa hromadia na skládkach a v oceánoch, ohrozujú prírodu i zvieratá.

Spoločnosť Nestlé tvrdí, že boj proti plastovému odpadu vníma ako najvyššiu prioritu a povinnosť. A neostáva len pri slovách. Už dnes pracuje na tom, aby sa priblížila k dosiahnutiu svojej vízie bezodpadovej budúcnosti. Ako prvá a zatiaľ jediná potravinárska spoločnosť založila vlastný Nestlé inštitút obalových vied, v ktorom skúma nové, k prírode šetrnejšie obaly.

Pravdou však je, že len samotná 100% recyklovateľnosť plastov nestačí k úspešnému vyriešeniu problému s plastovým odpadom. Je potrebné posúvať hranice a robiť ešte viac. Aj preto Nestlé vyvíja a presadzuje kompostovateľné materiály na báze papiera a biologicky odbúrateľných polymérov v tých častiach sveta, kde neexistuje infraštruktúra na recykláciu.

Konkrétne aktivity Nestlé v boji proti plastovému odpadu by sa dali rozdeliť do troch skupín:  

1. Výskum a zavádzanie alternatívnych materiálov:

 • Nové papierové obaly pre Nesquik, tyčinku YES! alebo Smarties
 • Postupné odstraňovanie plastových slamiek z výrobkov
 • Zvýšenie podielu recyklovaného PET v plastových fľašiach na 35 % do roku 2025
 • Vývoj plastových fliaš, ktoré budú biologicky odbúrateľné v mori a zároveň recyklovateľné v spolupráci so spoločnosťou Danimer Scientific
 • Vývoj PET fliaš na 100 % biologickej báze v spolupráci s Naturally Bottle Alliance

2. Vytváranie bezodpadovej budúcnosti:

 • Prihlásenie sa ku Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu, ktorý sformulovali The Ellen MacArthur Foundation a Úrad OSN pre životné prostredie
 • Obmedzenie jednorazových plastových obalov
 • Spolupráca s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov, napr. nádoby na zmrzlinu pre značku Häagen-Dazs v USA
 • Spolupráca s MIWA a rozširovanie dávkovacích zásobníkov na Nescafé, Pet food a Milo, ktoré sú dostupné v mnohých krajinách po celom svete
 • Podpora zberovej a recyklačnej infraštruktúry po celom svete

3. Podpora nového správania

 • Vo všetkých 4 200 závodov a kancelárií po celom svete Nestlé prestáva používať jednorazové plastové predmety, ktoré nemožno recyklovať
 • Spoločnosť podporuje zamestnancov naprieč celou organizačnou štruktúrou, aby sa zapájali do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie plastového odpadu z prírody


Plastový odpad je spoločným problémom nás všetkých a len spoločným úsilím mu dokážeme čeliť. Ak každý prispejme svojim dielom, urýchlime našu cestu k bezodpadovej budúcnosti.

Ďalší článok