Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU
Zodpovedná budúcnosť

BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU

Nie klimatická zmena, ale znečistenie plastovým odpadom je podľa prieskumu GfK najväčšou environmentálnou hrozbou súčasnosti. Odhodené plasty sa hromadia na skládkach a v oceánoch, ohrozujú prírodu i zvieratá.

Spoločnosť Nestlé tvrdí, že boj proti plastovému odpadu vníma ako najvyššiu prioritu a povinnosť. A neostáva len pri slovách. Už dnes pracuje na tom, aby sa priblížila k dosiahnutiu svojej vízie bezodpadovej budúcnosti. Ako prvá a zatiaľ jediná potravinárska spoločnosť založila vlastný Nestlé inštitút obalových vied, v ktorom skúma nové, k prírode šetrnejšie obaly.

Pravdou však je, že len samotná 100% recyklovateľnosť plastov nestačí k úspešnému vyriešeniu problému s plastovým odpadom. Je potrebné posúvať hranice a robiť ešte viac. Aj preto Nestlé vyvíja a presadzuje kompostovateľné materiály na báze papiera a biologicky odbúrateľných polymérov v tých častiach sveta, kde neexistuje infraštruktúra na recykláciu.

Konkrétne aktivity Nestlé v boji proti plastovému odpadu by sa dali rozdeliť do troch skupín:  

1. Výskum a zavádzanie alternatívnych materiálov:

 • Nové papierové obaly pre Nesquik, tyčinku YES! alebo Smarties
 • Postupné odstraňovanie plastových slamiek z výrobkov
 • Zvýšenie podielu recyklovaného PET v plastových fľašiach na 35 % do roku 2025
 • Vývoj plastových fliaš, ktoré budú biologicky odbúrateľné v mori a zároveň recyklovateľné v spolupráci so spoločnosťou Danimer Scientific
 • Vývoj PET fliaš na 100 % biologickej báze v spolupráci s Naturally Bottle Alliance

2. Vytváranie bezodpadovej budúcnosti:

 • Prihlásenie sa ku Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu, ktorý sformulovali The Ellen MacArthur Foundation a Úrad OSN pre životné prostredie
 • Obmedzenie jednorazových plastových obalov
 • Spolupráca s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov, napr. nádoby na zmrzlinu pre značku Häagen-Dazs v USA
 • Spolupráca s MIWA a rozširovanie dávkovacích zásobníkov na Nescafé, Pet food a Milo, ktoré sú dostupné v mnohých krajinách po celom svete
 • Podpora zberovej a recyklačnej infraštruktúry po celom svete

3. Podpora nového správania

 • Vo všetkých 4 200 závodov a kancelárií po celom svete Nestlé prestáva používať jednorazové plastové predmety, ktoré nemožno recyklovať
 • Spoločnosť podporuje zamestnancov naprieč celou organizačnou štruktúrou, aby sa zapájali do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie plastového odpadu z prírody


Plastový odpad je spoločným problémom nás všetkých a len spoločným úsilím mu dokážeme čeliť. Ak každý prispejme svojim dielom, urýchlime našu cestu k bezodpadovej budúcnosti.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » BUDÚCNOSŤ BEZ PLASTOVÉHO ODPADU
Zodpovedná budúcnosť

BUĎME K SEBE ZODPOVEDNÍ: DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT

Darovanie krvi patrí medzi najvznešenejšie prejavy spolupatričnosti, aké v kultúre našej spoločnosti poznáme. Ide o bezpríspevkovú činnosť a darca za svoj prejav hrdinstva nedostáva žiadnu finančnú odmenu.

Ing. IVANA OBOŇOVÁ

riaditeľka neziskovej organizácie Spolu dokážeme viac
 

Napriek tomu prináša množstvo výhod nielen tomu, kto krv potrebuje, ale aj samotnému darcovi. Aké benefity darovanie krvi so sebou prináša a prečo je také dôležité?

Darovaním krvi zachraňujete ľudské životy

V tele človeka sa krv neustále obnovuje. Keďže krvinky nemajú schopnosť deliť sa, staré krvinky odumierajú a zanikajú, aby sa mohli tvoriť nové. Pokiaľ sa teda človek nerozhodne krv darovať, táto krv sa v tele znehodnotí a rozpadne. A pritom by mohla inému človeku zachrániť život.

Komu môže pomôcť moja krv?

Počas jedného darovania sa darcovi odoberie v priemere 450 ml krvi. Toto množstvo dokáže zachrániť život a samotnému darcovi umožní rýchlejšiu a kvalitnejšiu obnovu jeho vlastnej krvi. Pri náročnejších operáciách sa množstvo potrebnej krvi samozrejme zvyšuje a preto čím viac ľudí a čím častejšie prichádza darovať krv, tým viac zákrokov a operácií možno realizovať. Neexistuje jednoduchšia a istejšia forma, ako zachrániť ľudský život, preto som presvedčená o tom, že motivácia každého z nás je jasná.

Aké benefity darovanie krvi so sebou prináša?

Vďaka darovaniu krvi máte informácie o svojom zdravotnom stave

Keďže pred samotným darovaním je darca vyšetrený, získava pravidelné informácie o svojom zdravotnom stave. Môžeme to vnímať ako formu prevencie. Zároveň darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu a posilneniu imunitného systému.

Pravidelným darovaním krvi sa dokonca znižuje riziko vzniku infarktu. Dôvodom je redšia koncentrácia krvných elementov (krvných doštičiek a buniek) po samotnom odbere.

Ako prebieha darovanie krvi?

Projekt DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT

V rámci projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT apelujeme na darovanie krvi počas leta, pretože vtedy je na celom Slovensku krvi nedostatok. Môže za to nielen zvýšený počet úrazov a operácií, ale aj fakt, že ľudia sú často mimo Slovenska a na darovanie krvi až tak nemyslia.

Počas minulých ročníkov projektu sa nám podarilo výpadky krvi zmierniť, a preto chceme v šírení osvety a vzdelávaní ľudí v tejto oblasti pokračovať. Ak sa nám podarí zvýšiť počet darcov, veríme, že sa nám podarí nedostatok krvi minimalizovať. Krv je totiž niečo, čo si v e-shope nekúpite a jej náhradu doteraz nikto nevymyslel.

Čo sa stane s mojou krvou po darovaní?

Podporiť darovanie krvi môže každý

Stáva sa, že človek, ktorý by chcel darovať, nemá vhodný zdravotný stav a podobne. Ja, žiaľ, tiež vzhľadom na moje zdravie nemôžem byť darca krvi. Môžem však šíriť toto posolstvo a podporovať organizácie, ktoré sa darovaním krvi zaoberajú. A práve to v rámci projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT robím.

Ako sa pripraviť na darovanie krvi?

Držím nám preto všetkým palce, aby sme boli jeden voči druhému a najmä voči sebe zodpovední, odložili strach bokom a hrdo vykročili vpred zodpovednosti a pomoci iným. Pamätajme, že len spolu dokážeme viac!

Ďalší článok