Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZELENÉ INOVÁCIE: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ADVERTORIAL

Na prahu ekologickej krízy sa dostávajú do popredia oblasti rozvoja technológií a procesov s ohľadom na ochranu životného prostredia. Zákon umožňuje spoločnostiam, ktoré sa venujú výskumu alebo vyvíjajú či inovujú existujúce produkty alebo procesy, aby si náklady odpočítali od základu dane a získali dodatočné prostriedky na ďalší rozvoj.

MAREK REPKO

Head of Operations, Ayming Slovensko

Prečo je dôležité venovať sa zeleným inováciám?

Svet čelí environmentálnym výzvam a zelené inovácie umožňujú vytvárať nové technológie, produkty a procesy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom znižovania emisií, spotreby energií, minimalizovaním produkcie odpadu a využitím obnoviteľných zdrojov.

Vylepšite svoje inovačné procesy a stratégiu

Spoločnosti si už uvedomujú, že zelené inovácie majú potenciál poskytnúť im konkurenčnú výhodu. Tlak vytvárajú aj zákazníci, ktorí čoraz viac preferujú ekologicky zodpovedné produkty a služby. Podniky, ktoré sa zeleným inováciám venujú dlhšie, môžu ťažiť z veľkej konkurenčnej výhody, lebo inovatívne a udržateľné riešenia prinášajú výhody, napríklad pri úspore nákladov. Je dôležité, aby spoločnosti nevnímali zelené inovácie ako povinnosť, ale ako príležitosť na rast, zvyšovanie konkurencieschopnosti a zvyšovanie životnej kvality.

Aké máte skúsenosti so zelenými inováciami na Slovensku?

Aktuálny trend je prezentovať sa ako ekologicky zmýšľajúca spoločnosť a Slovensko sa tohto trendu drží. Dopyt po dotáciách, ktoré sú zamerané na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie alebo zlepšenie energetických hodnôt budov, je enormný. Relatívne častá je však situácia, keď firmy majú záujem o fotovoltické panely, no bez dotácie od štátu je návratnosť takejto investície na hranici rentabilnosti.

Veľký dopyt spustila energetická kríza, no klesajúce ceny energií paradoxne komplikujú situáciu. Iba málo podnikov sa pustí do takejto nákladnej investície iba preto, aby sa mohli „chváliť“, že patria medzi nielen ekologicky zmýšľajúce, ale aj konajúce spoločnosti.

Financujte úspešne Vaše firemné projekty cez EÚ fondy

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem, FOTO: Ayming

Máte široké portfólio klientov. Ako pristupujú k téme ekológie pri výskume a vývoji?

Keďže pracujeme s top inovatívnymi spoločnosťami na Slovensku, môžem potvrdiť, že naši klienti idú v ústrety zeleným inováciám. Každoročne uplatňujeme niekoľko projektov, ktoré sú priamo zamerané na ekologické ciele. Viacerí klienti druhotne využívajú odpadovú vodu, čím výrazne šetria náklady i planétu. Neboli to jednoduché procesné zmeny. Výsledok, ktorý chceli dosiahnuť, bol iba v teoretickej rovine, no aj s ohľadom na udržateľnosť a zníženie ekologickej záťaže, sa toto riziko odhodlali podstúpiť a dnes vidia výsledky v podobe nižších nákladov na výrobu.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem nájdete TU

Ďalšie typické ekologické zámery klientov sú projekty zamerané na vývoj nových ekologických materiálov, ekologických potravín, alternatívnych zdrojov energie, energeticky úsporných technológií a inteligentné (smart) riešenia pre udržateľné domácnosti, podniky či mestá.

V čom môže Ayming pomôcť firmám pri zvýšení konkurencieschopnosti?

Spoločnostiam, ktoré sa chcú venovať vývoju či inováciám, pomáhame so získaním zdrojov na tieto aktivity. Najmä pomocou prípravy podkladov pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj a zastrešením celého procesu. Odbremeníme interné kapacity a pomôžeme nastaviť interné procesy, aby náš klient mohol maximalizovať svoj potenciál. Tak vzniká priestor na to, aby spoločnosť vytvárala produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré zlepšujú jej postavenie na trhu, konkurencieschopnosť a zvládanie krízových období.

Ďalší článok