Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZELENÉ INOVÁCIE: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ADVERTORIAL

Na prahu ekologickej krízy sa dostávajú do popredia oblasti rozvoja technológií a procesov s ohľadom na ochranu životného prostredia. Zákon umožňuje spoločnostiam, ktoré sa venujú výskumu alebo vyvíjajú či inovujú existujúce produkty alebo procesy, aby si náklady odpočítali od základu dane a získali dodatočné prostriedky na ďalší rozvoj.

MAREK REPKO

Head of Operations, Ayming Slovensko

Prečo je dôležité venovať sa zeleným inováciám?

Svet čelí environmentálnym výzvam a zelené inovácie umožňujú vytvárať nové technológie, produkty a procesy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom znižovania emisií, spotreby energií, minimalizovaním produkcie odpadu a využitím obnoviteľných zdrojov.

Vylepšite svoje inovačné procesy a stratégiu

Spoločnosti si už uvedomujú, že zelené inovácie majú potenciál poskytnúť im konkurenčnú výhodu. Tlak vytvárajú aj zákazníci, ktorí čoraz viac preferujú ekologicky zodpovedné produkty a služby. Podniky, ktoré sa zeleným inováciám venujú dlhšie, môžu ťažiť z veľkej konkurenčnej výhody, lebo inovatívne a udržateľné riešenia prinášajú výhody, napríklad pri úspore nákladov. Je dôležité, aby spoločnosti nevnímali zelené inovácie ako povinnosť, ale ako príležitosť na rast, zvyšovanie konkurencieschopnosti a zvyšovanie životnej kvality.

Aké máte skúsenosti so zelenými inováciami na Slovensku?

Aktuálny trend je prezentovať sa ako ekologicky zmýšľajúca spoločnosť a Slovensko sa tohto trendu drží. Dopyt po dotáciách, ktoré sú zamerané na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie alebo zlepšenie energetických hodnôt budov, je enormný. Relatívne častá je však situácia, keď firmy majú záujem o fotovoltické panely, no bez dotácie od štátu je návratnosť takejto investície na hranici rentabilnosti.

Veľký dopyt spustila energetická kríza, no klesajúce ceny energií paradoxne komplikujú situáciu. Iba málo podnikov sa pustí do takejto nákladnej investície iba preto, aby sa mohli „chváliť“, že patria medzi nielen ekologicky zmýšľajúce, ale aj konajúce spoločnosti.

Financujte úspešne Vaše firemné projekty cez EÚ fondy

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem, FOTO: Ayming

Máte široké portfólio klientov. Ako pristupujú k téme ekológie pri výskume a vývoji?

Keďže pracujeme s top inovatívnymi spoločnosťami na Slovensku, môžem potvrdiť, že naši klienti idú v ústrety zeleným inováciám. Každoročne uplatňujeme niekoľko projektov, ktoré sú priamo zamerané na ekologické ciele. Viacerí klienti druhotne využívajú odpadovú vodu, čím výrazne šetria náklady i planétu. Neboli to jednoduché procesné zmeny. Výsledok, ktorý chceli dosiahnuť, bol iba v teoretickej rovine, no aj s ohľadom na udržateľnosť a zníženie ekologickej záťaže, sa toto riziko odhodlali podstúpiť a dnes vidia výsledky v podobe nižších nákladov na výrobu.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem nájdete TU

Ďalšie typické ekologické zámery klientov sú projekty zamerané na vývoj nových ekologických materiálov, ekologických potravín, alternatívnych zdrojov energie, energeticky úsporných technológií a inteligentné (smart) riešenia pre udržateľné domácnosti, podniky či mestá.

V čom môže Ayming pomôcť firmám pri zvýšení konkurencieschopnosti?

Spoločnostiam, ktoré sa chcú venovať vývoju či inováciám, pomáhame so získaním zdrojov na tieto aktivity. Najmä pomocou prípravy podkladov pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj a zastrešením celého procesu. Odbremeníme interné kapacity a pomôžeme nastaviť interné procesy, aby náš klient mohol maximalizovať svoj potenciál. Tak vzniká priestor na to, aby spoločnosť vytvárala produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré zlepšujú jej postavenie na trhu, konkurencieschopnosť a zvládanie krízových období.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZELENÉ INOVÁCIE: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ADVERTORIAL

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok