Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKÉ SÚ DOPADY ĽUDSKÉHO ROZHODOVANIA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?
Zodpovedná budúcnosť

AKÉ SÚ DOPADY ĽUDSKÉHO ROZHODOVANIA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

V spolupráci s Nadácia Ekopolis
V spolupráci s Nadácia Ekopolis

Človek sám seba často nazýva „tvorom rozumným“. Dnes však máme všetky informácie a údaje, aby sme si uvedomili, že vzťah k planéte, ktorú obývame, nie je v poriadku. Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. 

Nadácia Ekopolis preto prináša programy, ktoré pomáhajú žiakom a študentom na školách pochopiť súvislosti a dopady ľudského rozhodovania na budúcnosť nás všetkých. Mladým ľuďom poskytujeme informácie o problémoch životného prostredia a inšpirujeme ich ku zmenám priamo tam, kde žijú. Cez získavanie vedomostí, interaktívne vzdelávacie workshopy, ale aj podporu praktických aktivít, ktoré mladí ľudia sami robia vo svojej škole alebo vo svojej komunite, im pomáhame prejsť cez hranicu od postoja „kašlem na to“ k prístupu „záleží mi“. 

Mladí ľudia začínajú lepšie chápať, že ničením prírody ničíme životné podmienky sami sebe. Dávame možnosť uvedomiť si, že auto nemusí byť prvou voľbou, keď niekam cestujeme, že pri nákupoch máme rozmýšľať, či všetky tie veci naozaj potrebujeme. A ak ich už potrebujeme, je tu možnosť uprednostniť lokálne výrobky a vybrať si produkt, ktorý je trvanlivý a nevytvára zbytočný odpad. 

Počas nášho dlhodobého pôsobenia sme na Slovensku podporili stovky konkrétnych aktivít mladých ľudípre životné prostredie. 

Naše aktivity tak dávajú žiakom a študentom možnosť byť zodpovednejšími obyvateľmi našej krásnej krajiny. Pridajte sa k Nadácii Ekopolis a podporte nás v našom úsilí! 

Informácie a kontakt www.ekopolis.sk

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKÉ SÚ DOPADY ĽUDSKÉHO ROZHODOVANIA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?
ADVERTORIAL

EFEKTÍVNE LOGISTICKÉ RIEŠENIA ZODPOVEDNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok