Skip to main content
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » SAPIE FORUM: 30 ROKOV INOVÁCIÍ V REGIÓNE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
 • Sprievodca biznisom

  SAPIE FORUM: 30 ROKOV INOVÁCIÍ V REGIÓNE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

  V spolupráci s:
  SAPIE
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Bratislava 24. marec 2023 – Slovensko má za sebou tridsať rokov existencie vo forme moderného samostatného štátu. Toto momentum je skvelou príležitosťou zhodnotiť to, čo sme dosiahli a čo môžeme urobiť lepšie. Cieľom SAPIE Forum 2023 je otvoriť aktuálne témy z oblasti inovácií, technológií a digitalizácie a načerpať inšpiráciu od tých najinovatívnejších krajín ako zintenzívniť spoluprácu na úrovni štátu, súkromného a akademického sektora.


  Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), organizátor SAPIE Forum 2023,  je nezávislou organizáciou združujúcou viac ako 160 inovatívnych a technologických firiem, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom inovatívneho podnikateľského prostredia na Slovensku. SAPIE Forum sa zameria na tie najpálčivejšie témy, ako je naštartovanie zavádzania inovácií a digitalizácie v malých a stredných podnikoch (MSP), využívanie umelej inteligencie, rozvoj talentov na Slovensku, možnosti financovania inovatívnych zmien a podpora udržateľných riešení v mestách a regiónoch.

  SAPIE Forum sa uskutoční 28. a 29. marca 2023 v priestoroch HubHub, Twin City C, v Bratislave.

  Očakáva sa účasť viac ako 150 hostí zo Slovenska a zahraničia. Medzi zahraničnými rečníkmi sa objavia  známe mená ako Eve Peeterson (Head of Startup of Estonia), Hajdi Cenan (Co-founder and CEO, airt), Non Ankara (Senior Expert in Smart City Promotion, Digital Economy Promotion Agency of Thailand), Bloomberg associate a zo Slovenska napríklad Michaela Kršková (Chief Innovation Officer, Government Office of the Slovak Republic), Martina Kolesárová (Co-CEO Pontis Foundation), či Maria Bieliková (Co-founder and CEO of KInIT) a mnohí ďalší diskutujúci z 15 krajín sveta, Európy a Ázie.

  Prvý deň SAPIE Forum bude venovaný regiónu strednej a východnej Európy (CEE), ktorý za posledných 30 rokov zaznamenal veľký pokrok v oblasti inovácií. Jedným úspešným príkladom je Estónsko, ktoré má 4,6-násobne viac startupov na obyvateľa ako je priemer EÚ, čím je považované za raj startupov, aj napriek tomu, že ekosystém v CEE regióne nemal rovnakú štartovaciu pozíciu pre vznik nových startupov v porovnaní so západnými krajinami. “Posilnenie slovenskej inovačnej a startupovej scény, by malo byť jedným z kľúčových cieľov vlády”, hovorí Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE.

  Fórum sa bude venovať téme digitalizácie, v ktorej naša krajina čelí viacerým výzvam. Slovensko sa aktuálne nachádza pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti digitálnych verejných služieb, aj digitalizácie MSP. Skóre Slovenska v oblasti elektronického obchodu sa v priebehu posledných rokov znížilo. Aktuálne predáva online 13 % malých a stredných podnikov v porovnaní so 17 % v roku 2020. V roku 2020 využívalo elektronické faktúry 16 % slovenských podnikov v porovnaní s 32 % v EÚ. SAPIE  cieľom je získať inšpiráciu zo zahraničia a podporiť tvorbu dlhodobého strategického rozvoja MSP na Slovensku.

  Druhý deň SAPIE Forum je otvorený pre širokú verejnosť a zameraný na aktuálne témy digitalizácie a inovácií v kontexte Slovenska. V panelových diskusiách rozoberieme úlohu inovácií v strategickom rozvoji štátu, skúsenosti so zavádzaním AI vo firmách a inteligentné riešenia slúžiace k rozvoju miest a regiónov. Slovenskí inovátori sa zamerajú na aktuálne trendy ako získať talenty, preraziť na zahraničné trhy alebo ako využívať AI. Inovácie vyžadujú počiatočné investície a v rámci diskusného bloku sa zameriame aj na možnosti financovania inovácií a digitalizácie pre MSP, mestá či startupy zo súkromných a aj verejných zdrojov.


  O SAPIE:

  Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je nezávislou organizáciou združujúcou viac ako 160 inovatívnych a technologických firiem, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom inovatívneho podnikateľského prostredia na Slovensku. Je platformou, ktorá prepája nielen svojich členov navzájom, ale otvára diskusiu na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky a je premosťovateľom medzi podnikmi, investormi, verejnou správou a tvorcami rozhodnutí o inovatívnom ekosystéme. Je spolutvorcom platformy www.innovateslovakia.sk, spolupracuje na Európskych digitálnych centrách prostredníctvom projektu Hopero a zakladateľom projektu Liga za digitálny rast.

  Next article