Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA
Sprievodca biznisom

PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Poistenie je jedným z účinných nástrojov na zmiernenie alebo elimináciu rizík pri podnikateľskej činnosti. Mnoho podnikateľov by bez poistenia nebolo schopných znášať finančné následky súvisiace s novými rizikami a vysokou zodpovednosťou za podnikateľskú činnosť, výrobky a služby.

JUDr. ADRIANA BANDZI

JUDr. ADRIANA BANDZI

Špecialista pre neživotné poistenie SLASPO, s dlhoročnými skúsenosťami z poistnej praxe vo funkciách produktový manažér a upisovateľ rizika.

Podnikám – čo si hlavne poistiť?

 • Majetok – podnikateľský priestor, škody na vlastnej budove prevádzky, motorové vozidlá, iný majetok,
 • v prenajatej budove – možnosť poistiť stavebné úpravy realizované na vlastné náklady,
 • poistenie prerušenia prevádzky – finančný následok majetkovej škody,
 • v cestnej nákladnej doprave – poistenie prepravných rizík,
 • všeobecnú alebo profesijnú zodpovednosť za škodu.

Vhodne zvolené poistenie – aké parametre je potrebné zohľadniť?

 • Cena nemá byť jediným kritériom výberu,
 • dôležitý je rozsah poistného krytia – všetky hroziace riziká,
 • správne zvolená poistná suma znižuje riziko podpoistenia.

Zle nastavené parametre poistnej zmluvy môžu ohroziť ďalšie podnikanie, pretože časť nákladov na náhradu škody poistník musí uhradiť z vlastných prostriedkov.

Rastúce kybernetické riziká – ako sa chrániť?

Nárast práce na diaľku, previazanosť dodávateľských reťazcov, digitalizačné tlaky, zraniteľné miesta kritickej infraštruktúry – to je len zopár dôvodov, kvôli ktorým sú podnikatelia vystavení kybernetickým rizikám viac ako kedykoľvek predtým.

Kybernetické riziko nie je len technologický problém – ide o dynamické riziko, ktoré je potrebné aktívne riadiť. Kybernetickými útokmi sú ohrozené veľké, ale aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočný rozpočet na komplexnú ochranu.

Kybernetické poistenie môže pomôcť podnikateľom pri obnove strát a súvisiacich nákladov vyplývajúcich z rozsiahlych narušení, prerušení obchodnej činnosti, ransomwaru a iných typov kybernetických útokov.

Poistenie kybernetických rizík je kombináciou majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti za škody.

Poskytuje krytie nákladov na:

 • právne zastúpenie poisteného v súvislosti s jeho zodpovednosťou voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií a tiež právnu ochranu a obhajobu,
 • konanie pred dozornými orgánmi a na udelené pokuty,
 • ochranu dobrého mena,
 • obnovu dát a softvéru po kybernetickom incidente.

Umožňuje aj krytie:

 • škôd tretích strán v dôsledku výpadku webových alebo sieťových služieb a úniku osobných údajov, dát a informácií,
 • nákladov poisteného na oznámenie úniku osobných údajov, dát a informácií verejnosti a dozorným orgánom a na komunikáciu s dotknutými klientmi alebo ​zákazníkmi v snahe ochrániť dobrú povesť spoločnosti.

Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít.

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA
Sprievodca biznisom

BAGNIARI: PODNIKANIE JE VEĽKÁ ŠKOLA ŽIVOTA

Prostredníctvom online programov, podcastu, edukačných kartičiek aj sociálnych sietí pomáha ženám naprávať menštruačné cykly a žiť v súlade so svojím telom. Verí, že každá žena v sebe skrýva jedinečný potenciál. Preto sa Katarína Miroš Baniari rozhodla vzdelávať a tvoriť silné ženy, ktoré svet potrebuje.

Mgr. KATARÍNA MIROŠ BANIARI

Antropologička, poradkyňa, autorka online programov zameraných na úpravu menštruačného cyklu

Kedy vznikla myšlienka podnikať v oblasti zdravia? Prečo práve táto oblasť?

Podnikať som začala ešte popri štúdiu na vysokej škole. Za tým, že som sa rozhodla podnikať, je určite viacero faktorov. Čo ma však priviedlo k tejto oblasti, bol osobný záujem o prevenciu a podporu zdravia, a tým aj zameranie môjho štúdia a praxe. Že som sa nakoniec ocitla v ešte špecifickejšej oblasti, a to v oblasti zdravia žien a ich menštruačných cyklov, asi nikto z mojich kolegov ani blízkych nečakal. Ani ja nie.

Podnetom bolo štúdium antropológie a taktiež výber mojej doktorandskej práce, ktorá sa mala zameriavať i na stratu menštruačných cyklov u športovkýň. Pár dní predtým, než som mala predstúpiť pred komisiu, som sa rozhodla, že väčší dopad a skutočný úžitok to bude tam, kde je o to úprimný záujem. A to bolo za dverami univerzity, preto som v tomto štúdiu nakoniec nepokračovala a začala brať svoje podnikanie vážne.

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte.

Aké boli začiatky v podnikaní?

Na svoje začiatky v podnikaní budem vždy dobre spomínať. Bola a stále to je veľká škola života. O to viac, že nepochádzam z podnikateľskej rodiny, takže oveľa viac čelím obavám, neznámemu a hľadám v sebe dostatočnú odvahu. Dnešná doba však vytvára úžasné podmienky na sebarealizáciu, a to i pre nás ženy. To je môj vnútorný motor v ťažších chvíľach, keď si uvedomím, koľko možností a príležitostí mám.

Podnikanie beriem ako životný štýl, ktorý napĺňa moje predstavy o tom, ako by som chcela žiť, a súčasne spôsob, ako prispievať spoločnosti. Začiatky boli určite o príprave na to skutočné podnikanie, zorientovaní sa v priestore, ale tiež o ujasnení si mnohých otázok v sebe. Určite sa držím toho, že to máme také, ako sa vedome rozhodneme.

FOTO: archív KMB

Akých chýb by sa mali ľudia vyvarovať, keď plánujú rozbehnúť svoj vlastný biznis?

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte. Nie sme ani schopní dohliadnuť na to, kde všade je možné urobiť chybu. A všetko má svoj čas. I keď sú procesy, ktoré som mohla urobiť skôr, popravde nemohla, pretože ma tam dostal nejaký kontakt, skúsenosť či zmena uhlu pohľadu.

Neustále rastieme a vyvíjame sa i mentálne, v podnikaní niekoľkonásobne, keďže je náš mozog na všetkých frontoch. Proste buď uspejete, alebo sa niečo naučíte. Krásne to vystihol Einstein: „Definícia bláznovstva je robiť stále to isté, a pritom očakávať iný výsledok.“

Kam plánujete posunúť váš súčasný biznis?

Môj zásadný posun nastal v minulom roku, keď som sa rozhodla založiť e-shop Bagniaristore.cz a vytvoriť i vlastný sortiment. V tomto momente som si uvedomila, že moje začiatky podnikania sa skončili a, ako hovorí aj môj manžel, teraz už skutočne podnikám. V čom má rozhodne pravdu. Tento rok sa bude u mňa určite tiahnuť v znamení toho, že „čo ma dostalo sem, ma už nedostane ďalej“. A preto pár nemalých zmien nastane, ale o nich, až keď budú hotové.

Ďalší článok