Domovská stránka » Buďme zodpovední » CIRKULÁRNA EKONOMIKA: BUDÚCNOSŤ STRATÉGIE PODNIKU
ADVERTORIAL

Nezisková organizácia spoločne so svojimi partnermi pracuje na projektoch, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na cirkulárny. Na otázky odpovená Ing. Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Venujete sa cirkulárnej ekonomike, máte konkrétny príklad z praxe, ktorým by sa dalo prezentovať zameranie vašej spoločnosti?

Konkrétnym príkladom je spolupráca s rôznymi spoločnosťami na nastavovaní konceptu LESS WASTE/ZERO WASTE, kde sa snažíme optimalizovať prevádzky so zameraním sa na efektivitu využívaných zdrojov a znižovanie množstva odpadov. Projekty ako Prezidentská kancelária, Holandská ambasáda, projekty pre Kancel bez koša alebo Festivaly bez odpadov v spolupráci s organizáciou Punkt.

Pracujeme so súkromnými spoločnosťami, ale aj s komunálnou sférou/obce, mestá, kde rovnako pomáhame nastavovať koncepčné riešenia pre predchádzanie vzniku odpadov a optimalizáciu zdrojov, napríklad Modra, Bratislava, Trnavá Hora…

Výrobcom pomáhame docieliť ich vlastné dobrovoľné záväzky v oblasti Stratégie pre plasty, ktorú v roku 2018 vyhlásila EÚ

Aké projekty sa vám tento rok podarilo zrealizovať?  

Projekty, ktorým sa venujeme sú zamerané aj na rôzne analýzy aj pre verejnú a štátnu správu ako je Ministerstvo životného prostredia SR. Aby sme vedeli nastaviť systém potrebujeme ho najprv poznať a získať dáta a čísla a aj toto je naším cieľom. Príkladom je aj projekt „Bioplasty“. Analyzovali sme možnosti, ako sa Slovensko vie vysporiadať s týmto druhom odpadov a aké by mali byť konkrétne kroky na zavedenie efektívneho systému. Analýza bola pre Ministerstvo životného prostredia SR.

V spoločnosti sa čím ďalej častejšie začína hovoriť o rekuperácii odpadového tepla. Ako tento proces presne funguje a aké výhody to prináša pre spotrebiteľov?

Určite súhlasíme, že rekuperáciou odpadového tepla prispievame k energetickej efektívnosti budov, stavieb. To vedie k udržateľným stavbám a ochrane aj prírodných zdrojov. Základom je uskladnenie prebytočného tepla, jeho akumulácia a následne využitie na vykurovanie.

Má daný projekt okrem ekonomickej návratnosti aj ekologický prínos?

K ekonomickosti sa neviem vyjadriť, ohľadom vplyvu na životné prostredie, považujeme tento spôsob za ochranu prírodných zdrojov. Miesto fosílnych zdrojov využívame odpadové teplo. Môžeme smelo tvrdiť, že ide o udržateľný systém s ohľadom na prírodu a jej zdroje.

Využitie odpadového tepla pri vykurovaní šatní

Spoločnosť ecorec, ktorá patrí do skupiny CRH, realizovala v tomto roku projekt rekuperácie odpadového tepla a jeho následného využitia na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v priestoroch svojho závodu na výrobu alternatívnych palív v Pezinku.

V závode sa nachádza aj kompresorová stanica, ktorá vyrába stlačený vzduch pre potreby prevádzky. Práve tu vzniká veľké množstvo prebytočného tepla, ktoré bolo až doteraz odvádzané do ovzdušia. Po novom sa týmto teplom vykurujú šatne a zohrieva teplá voda pre potreby pracovníkov.

Pri procese výroby stlačeného vzduchu sa 94 % elektrickej energie premieňa na odpadové teplo, ktoré doteraz unikalo do ovzdušia. Použitím zariadenia na spätné využitie tepla je však možné získať späť až 75 % energie, a to vo forme horúcej vody. Využitím odpadového tepla na vykurovanie sa ročne ušetrí 80 000 kWh elektrickej energie.

Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli sumu 26 000 eur. Investície zahŕňali úpravu kompresora, inštaláciu prepojovacieho potrubia medzi kompresorom a budovou, ktorá si vyžadovala aj výmenu zásobníkového ohrievača vody a doplnenie teplovodných vykurovacích telies. Pri ročnej úspore nákladov za elektrinu je návratnosť tohto projektu približne 3 roky.

Okrem ekonomickej návratnosti má daný projekt aj nezanedbateľný ekologický prínos. Vďaka menšej spotrebe elektriny sa znižujú emisie skleníkových plynov. Elektrická energia sa totiž na Slovensku stále vyrába aj z uhlia. Ročne sa tak vďaka tomuto malému projektu spoločnosti ecorec ušetrí ušetrí približne 10 ton CO₂, čo je množstvo, ktoré absorbuje z atmosféry za rok 1400 dospelých stromov.

www.ecorec.eu

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » CIRKULÁRNA EKONOMIKA: BUDÚCNOSŤ STRATÉGIE PODNIKU
Zodpovednosť a udržateľnosť

METRO začína od seba

Z pohľadu spoločnosti METRO sa dá filozofia Zero Waste uplatňovať všade, kde odpad akýmkoľvek spôsobom vzniká, a teda aj vo veľkej korporácii. A čím väčšia spoločnosť, tým väčšie možnosti a pozitívny dopad za ňou stoja. Samozrejme, o to komplexnejší je aj proces zmeny, ale to k tomu patrí. 

Skôr ako konkurenčnú výhodu to vníma ako nastavenie mysle a službu spoločnosti. METRO sa najmä snaží ísť príkladom, či už ide o projekt Kancel bez koša, alebo EKO sortiment, čapovanú drogériu a lokálnych dodávateľov. Okrem toho poskytuje aj poradenstvo pre prevádzky, ktoré sa chcú vydať týmto smerom, momentálne tiež začína s poskytovaním samotných staničiek na čapovanú drogériu do prevádzok.

Čapovaná drogéria

Čapovanú drogériu ponúka spoločnosť METRO v štyroch svojich predajniach. Momentálne pracuje na tom, aby sa pridali aj zvyšné dve prevádzky. Okrem toho túto službu ponúka aj svojim zákazníkom z radov obchodníkov. „Cieľom je dať možnosť bezobalového predaja ľuďom po celom Slovensku, a to aj na miestach, kde bezobalové predajne neexistujú,“ vysvetľuje Anežka Kováliková, ambasádorka Zero Waste v Metro SR, zastrešujúca predaj jednorazových výrobkov a drogérie. Stojan s čapovanou drogériou je možné umiestniť aj do obchodu, ktorý predáva balené výrobky, teda nefunguje na princípe bezobalového predaja, ale chcel by si to vyskúšať. Kanister s drogériou dovezie do predajne Metro. „Akonáhle je prázdny, pri najbližšom závoze ho vyzdvihneme a po zozbieraní od viacerých zákazníkov doručíme späť dodávateľovi, ktorý kanistre vyčistí a opätovne naplní,“ vysvetľuje Anežka Kováliková.

EKO alternatívy jednorazového sortimentu

Do METRO sortimentu boli zaradené stovky artiklov z alternatívnych materiálov, ktoré sú kompostovateľné. Takéto výrobky patria u jednorazových výrobkov k tým najekologickejším variantom. Spoločnosť odmieta zaradiť do sortimentu akékoľvek „naoko eko“ alternatívy, ako napríklad oxodegradovateľné plasty, ktoré predstavujú pre životné prostredie ešte väčšiu záťaž a riziko ako samotné plasty. Oxodegradovateľné plasty sa totiž rozložia na mikroskopické čiastočky. Síce ich nevidíme, ale stále sú to plasty. Ostávajú v prírode a tieto mikročastice sa potom dostávajú do tiel živočíchov a ľudí. Kompostovateľné materiály sa pri správnom vyhodení do bioodpadu premenia na kompost. „Preto sa intenzívne venujeme aj edukácii zamestnancov a neustálemu dopĺňaniu informácii k tejto problematike, situácia na trhu sa totiž veľmi rýchlo mení,“ dodáva Kováliková.“

Potravinová pyramída a spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska

V rámci znižovania tvorby potravinového odpadu pracuje spoločnosť METRO s potravinovou pyramídou nakladania s potravinovými prebytkami. V prvom kroku optimalizujú procesy tak, aby vznikalo potravinových prebytkov čo najmenej. Pokiaľ vzniknú, venujú ich Potravinovej banke Slovenska. Ak náhodou potravinové prebytky nie sú vhodné na darovanie Potravinovej banke, snažia sa nájsť subjekty, ktoré ich využijú, či už na skrmovanie pre zvieratá, alebo ich energeticky zhodnotia.

Lokálnosť a znižovanie uhlíkovej stopy

Okrem už spomínanej udržateľnej kancelárie v Ivanke, ponuky čapovanej drogérie a EKO sortimentu, sa METRO zameriava aj na zníženie uhlíkovej stopy. Lokálnym dodávateľom sa preto snaží venovať špeciálny priestor a podporovať ich. Okrem bežného sortimentu potravinových výrobkov, kde s lokálnymi dodávateľmi spolupracuje dlhodobo, spoločnosť minulý rok rozširovala spoluprácu aj o kozmetické ekologické produkty. Predpokladá sa preto, že v tomto smere sa bude aj naďalej snažiť o rozšírenie spolupráce.

Kniha Do poslednej omrvinky

Výborné ohlasy mala prvá slovenská zero waste kuchárka s názvom „Do poslednej omrvinky“. Podieľala sa na něj blogerka Lucia Grigová a šéfkuchár METRO Vojto Artz. Bola pokrstená symbolicky v deň slávnostného podpisu Memoranda o neplytvaní.

Spolupráca s festivalmi

V rámci METRO Udržateľnosť spoločnosť zrealizovala hneď niekoľko úspešných spoluprác. Začalo to podporou Food Festu v Trenčianskych Tepliciach, kde spoločnosť poskytla prostredníctvom svojej nadácie kompostovateľný jednorazový riad pre celé podujatie už v roku 2018. Momentálne má za sebou už druhý ročník, kde nechýbala ani podpora spoločnosti METRO. Ako výnimočnú vníma spoločnosť aj tohtoročnú spoluprácu s festivalom Pohoda. Tu sa vďaka priamemu rozvozu do gastro stánkov podarilo ušetriť až 1 tonu CO2.

METRO malo okrem rozvozu a ponuky ekologických jednorazových riadov na festivale zastúpenie aj prostredníctvom vlastného programu v stane METRO Udržateľnosť. Pre návštevníkov pripravili diskusie o triedení a neplytvaní, workshop pre deti v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky či akčné zero waste kvízy. Zaujímavosťou bola aj instagramová súťaž s ekologickým riadom a edukačná aplikácia Waste Impact.

Memorandum o neplytvaní

Maximálne využívanie potravín, znižovanie odpadu a ešte väčšia zodpovednosť voči zákazníkom. To je obsahom memoranda, ktoré 12. decembra 2018 slávnostne podpísali veľkoobchod METRO, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC) a ku ktorému sa do 12. decembra tohto roku môžu prihlásiť ďalší podporovatelia rešpektujúci filozofiu zero waste. Odborným garantom memoranda je Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami.

Vytýčilo preto päť základných
princípov, ktoré sú pri
zmene dôležité. Je to
jednak rešpektovanie
človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania. Súčasťou memoranda je aj záväzok, že sa k nemu počas roka pripojí minimálne 100 podporovateľov nielen z radov HORECA profesionálov.

Záväzok sa podarilo splniť, čo predstavuje pre spoločnosť pozitívny impulz do všetkých nadchádzajúcich aktivít v tejto oblasti.

Ďalší článok