Home » Žena v biznise » NAKUPUJETE PRE SVOJU FIRMU MANIPULAČNÚ TECHNIKU?
Žena v biznise

NAKUPUJETE PRE SVOJU FIRMU MANIPULAČNÚ TECHNIKU?

Čo je to vlastne TCO a prečo treba pri nákupe manipulačnej techniky uvažovať v jeho dimenziách? Pod skratkou TCO sa skrýva výraz „total cost of ownership“, prípadne aj „total cost of operation“. V slovenčine sa TCO prekladá ako „celkové náklady na vlastníctvo“ alebo „celkové náklady na prevádzku“. TCO je vypočítateľná položka, ktorá vyjadruje skutočnosť, že pri nákupe technologického či vozového parku firmy treba brať do úvahy viacero faktorov.

Čo všetko TCO zahŕňa
Celkové náklady na vlastníctvo či prevádzku tvoria nielen priame či krátkodobé výdavky. Do TCO sa zarátavajú aj dlhodobé, nepriame či „nefinančné“ výdavky. Hoci sú tieto položky na prvý pohľad „nebadateľné“, alebo je ich na začiatku ťažké vyčísliť v konkrétnych sumách, práve ony môžu mať na výšku celkových nákladov značný vplyv.

Výhodná kúpa manipulačnej techniky
Nákup nových zariadení do skladov či výrobných hál by nemal byť unáhleným rozhodnutím. Skôr, ako si firma zariadenie vyberie, mal by podnikateľ premýšľať o viacerých aspektoch. Lákavá ponuka so zaujímavou vstupnou cenou totiž v konečnom dôsledku vôbec nemusí priniesť úsporu. Práve naopak, „výhodná kúpa“ sa môže riadne predražiť. Pri nákupe manipulačnej techniky je teda dôležitá nielen jej nákupná cena, ale aj náklady na prevádzku a servis, životnosť či zostatková hodnota v prípade opätovného predaja. „Porovnanie celkových nákladov na prevádzku, teda TCO, je oveľa objektívnejšie ako hodnotenie podľa vstupnej ceny,“ hovorí Martin Urban, generálny riaditeľ Jungheinrich Slovensko. Pre lepšiu predstavu vysvetľuje: „Pri dvojzmennej prevádzke najazdí vysokozdvižný vozík so spaľovacím motorom a nosnosťou tri tony zhruba 2 500 motohodín ročne. Okrem ceny, ktorú zákazník zaplatí jednorázovo, prípadne prostredníctvom finančného lízingu, treba do celkových prevádzkových nákladov započítať aj náklady na obsluhu, spotrebu pohonných hmôt, údržbu či servis. Úspora počas šesťročného používania môže v závislosti od typu zariadenia a konkrétneho výrobcu predstavovať až desiatky tisíc eur“.

Zabudnite na kúpnu cenu
Pri zohľadňovaní všetkých položiek TCO sa ukazuje, že nákupná cena zariadenia nie je všetko. Niekedy sa viac oplatí zaobstarať si prémiovú značku manipulačnej techniky, hoci za vyššiu cenu. Vyššia vstupná cena sa totiž vráti práve v podobe spomínaných celkových prevádzkových nákladov. „Pre klientov, ktorí flotilu manipulačnej techniky aktívne využívajú, je dôležité, že zariadenie prepraví za rovnaký čas viac tovaru. Nižšia spotreba pohonných hmôt či energie je jednou z najdôležitejších vecí,“ upresňuje Martin Urban. Firma by po nákupe zariadení nemala zabúdať ani na logistiku. Navigácia, efektívne plánovanie trás, koordináciu pohybu vozíkov zefektívnia chod flotily a firemnému rozpočtu ušetria nezanedbateľné čiastky.

Next article