Domovská stránka » Žena v biznise » KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK
dark web

KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK

Čo bude úlohou Centra pre boj proti kybekriminalite?
Kyberkriminalita – alebo internetová kriminalita – narúša naše digitálne životy v prostredí internetu. Týka sa to firiem i bežných ľudí. Cieľom novovzniknutého centra bude zhromaždenie najlepších európskych odborníkov, ktorí s využitím svojich schopností vytvoria prostriedky na ochranu euroobčanov i spoločností pred vzrastajúcimi hrozbami na internete. Centrum sa teda stane ochranným štítom proti organizovaným zločineckým skupinám, ktoré vysoko profitujú zo zneužívania údajov ako napríklad v prípade odcudzenia informácií z kreditných kariet. Ochráni profily na sociálnych sieťach a zabráni ich krádeži. V neposlednom rade bude centrum bojovať aj proti online sexuálne zneužívaniu detí alebo útokom, ktoré narúšajú informačnú infraštruktúru Únie.

Ako presne centrum ochráni kreditné kariet?
Zločinci v tomto prostredí sú čoraz vynaliezavejší vo všetkých smeroch. Niekedy nevedome odovzdávame svoje e-bankové mená a heslá priamo do rúk zlodejom. Údaje z kreditnej karty sa medzi zločincami pritom predávajú za 1 euro. Hotovú sfalšovanú kartu môžete získať za približne 140 eur a poverovacie bankové údaje len za 60 eur. Centrum bude rozvíjať štandardy identifikácie zločincov a zločineckých skupín a uľahčí ich odovzdávanie do rúk jednotlivých právnych orgánov príslušného štátu. Informácie ktoréhokoľvek občana EÚ, ktorý nahlási zneužitie svojho bankového účtu, sa ľahšie prenesú do súvislosti s podobnými prípadmi v rámci bánk v EÚ. V takých prípadoch bude môcť centrum ihneď upozorniť všetky ochranné úrady a orgány v ostatných členských štátoch.

Akí ľudia sa stávajú kyberzločincami?
Kyberzločinci sú rozliční ako samotná kyberkriminalita, ktorá zahŕňa rôzne druhy ilegálnych aktivít súvisiacich s informačnými technológiami (IT). Ide nielen o jednotlivcov či malé skupiny, patria sem aj gangy organizovaného zločinu ba niekedy aj štáty. To, čo však majú všetci spoločné, je potreba istých znalostí v oblasti IT. Podľa najnovších správ Europolu sú na kyberzločincov kladené vysoké nároky, aj preto sa nimi často stávajú mladí a šikovní ľudia, ktorých zločinecké organizácie naberajú priamo z univerzít.

V čom bude ešte spočívať práca zamestnancov centra?
Úlohou centra bude identifikovať organizované zločinecké skupiny a najväčších zločincov. Ďalej zabezpečiť operatívnu podporu pri konkrétnych vyšetrovaniach, či už v koncových súdnych pojednávaniach alebo pri vytváraní špeciálnych odborných vyšetrovacích tímov. Samozrejme, centrum bude partnerom pre širšiu spoluprácu s ochrancami súkromia a údajov v rámci kyber prostredia.

Čo je najlepšou prevenciou voči takémuto druhu zločinu?
Organizovaný zločin nasleduje náš trend, a tým je čoraz významnejšie prepojenie našich skutočných a online životov. Keďže kyberkriminalita môže zasiahnuť kohokoľvek z nás, poznatky a tipy na ochranu pred ňou sa usilujeme neustále rozširovať. Kedy ste si, napríklad, naposledy zmenili svoje heslo na internete? Sťahujete si pravidelne najnovšie verzie operačného systému do smart telefónov? Možnosti ohrozenia sú rôznorodé a neustále sa vyvíjajú. Práve preto centrum pre boj proti kyberkriminalite vytvorí efektívnejšie a rýchlejšie spôsoby na identifikáciu a zmapovanie kriminálnych aktivít.

Čo vás vlastne viedlo k vytvoreniu tohto centra?
Len máloktorý druh globálneho zločinu je tak neobmedzený ako kyberkriminalita. Nie všetky členské štáty však disponujú špeciálne vyškolenými vyšetrovateľmi a právnými silami, ktoré by vedeli proti tomuto druhu kriminality bojovať. Tieto nedostatky veľmi negatívne ovplyvnili úroveň dôvery v digitálne prostredie. To všetko sú dôvody, kvôli ktorým som sa rozhodla navrhnúť pri predstavovaní vnútornej bezpečnostnej stratégie EÚ zriadenie Centra pre boj proti kyberkriminalite. Od roku 2013 sa teda centrum bude sústrediť na boj s kyberkriminalitou a vytvorí sieť spolupráce, aby zabezpečilo ochranu slobodného, otvoreného a bezpečného internetu.

Next article