Domovská stránka » Podnikanie » SLOVENSKO – AUTOMOBILOVÁ VEĽMOC A LÍDER REGIÓNU
auto

SLOVENSKO – AUTOMOBILOVÁ VEĽMOC A LÍDER REGIÓNU

Automobil — fenomén, s ktorým je každý deň konfrontovaných viac ako tretina, a v niektorých krajinách sveta až polovica obyvateľov planéty.  Je veľa rodín, ktorých život je priamo napojený na tento spôsob dopravy.

Bezpečnosť na prvom mieste
Cieľom každého z nás, kto si sadne za volant auta alebo sa nechá ním voziť, je prísť do cieľa živý a zdravý. Výrobcovia majú v podvedomí zakódovaný princíp „Bezpečnosť na prvom mieste“ – alebo vo svete známy slogan „Safety first“. V rámci splnenia tohto cieľa sa zvyšuje podiel zabudovania informačných a komunikačných technológií vo vozidlách v súlade s tézami stratégie Industrie 4.0 až na 40 % ich celkovej vybavenosti.

Trendy v súlade so životným prostredím
Neustále sa zvyšujúci počet áut na cestách znižuje na druhej strane kvalitu života na zemi. Negatívne vlastnosti emisií CO₂ pôsobia ako „tichý zabijak“ na životné prostredie.  Inovácie pri vývoji a výrobe motorov priniesli na trh výrobky s nízkymi emisiami. Najnovšie trendy sú spojené s pohonmi na alternatívne palivá, či už vo forme hybridných riešení alebo ako samostatné zdroje energií, napríklad elektromobily.

Všetko v prospech spotrebiteľa
Výrobcovia automobilov realizujú vo finálnych výrobkoch najmodernejšie riešenia. Chcú poskytnúť nám, používateľom najrozšírenejšieho dopravného prostriedku na svete pocit bezpečnosti pri jeho používaní. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že autá nás budú sprevádzať životom ešte veľa rokov. Budú spoločníkmi, s ktorými budeme prežívať radosti, ale aj strasti života. Musia byť bezpečné, aby sme sa vždy živí a zdraví vrátili k našim blízkym.

Ďalší článok
Domovská stránka » Podnikanie » SLOVENSKO – AUTOMOBILOVÁ VEĽMOC A LÍDER REGIÓNU
ako prihlásiť firemný automobil

Prihlásenie firemného automobilu

Každé nové vozidlo musí byť prihlásené do evidencie do pätnástich dní od jeho nadobudnutia. Automobil sa prihlasuje na okresnom dopravnom inšpektoráte (OD), ktorý zodpovedá sídlu podnikateľského subjektu alebo držiteľa automobilu.

Držiteľ alebo vlastník
V osvedčení o evidencii sa uvádzajú dva odlišné údaje – vlastník a držiteľ vozidla. Hoci tieto názvy pôsobia veľmi podobne a najčastejšie je v osvedčení o evidencii zapísaná tá istá osoba ako vlastník aj držiteľ, ide o dve odlišné veci. Držiteľom vozidla je osoba, ktorá vozidlo používa, kým vlastníkom je osoba, ktorá vozidlo vlastní. Na to, aby bol človek v osvedčení zapísaný ako vlastník, musí preukázať spôsob nadobudnutia vozidla. Ak je automobil využívaný v podnikaní, v dokladoch vozidla je zapísaný ako držiteľ vozidla podnikateľský subjekt. Podnikateľ automobil prihlasuje iba na ODI, daniarom už auto, ktoré používa pri podnikaní, nahlasovať nemusí. No ak ho prestane používať, zmenu musí nahlásiť do 30 dní.

Čo budete potrebovať
Pri prihlásení nového vozidla do evidencie je potrebná vyplnená žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva), potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, doklad totožnosti. Za vlastníka alebo držiteľa vozidla môže auto prihlasovať aj iná osoba. Vtedy však potrebuje písomné a úradne overené splnomocnenie. Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, bude potrebovať originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list. Ak bolo auto kúpené na leasing, takisto je potrebné splnomocnenie leasingovej spoločnosti a ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť aj tzv. COC doklad (certifikát o konformite). Správny poplatok za registráciu auta a vystavenie ŠPZ je možné zaplatiť formou kolkov, ktoré si takisto musíte zobrať so sebou. Ak žiadate o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I, môžete ju získať do dvoch pracovných dní, ale zaplatíte poplatok vo výške 30 €.

Zamestnanci používajú auto
Na to, aby zamestnanci mohli jazdiť na firemnom aute, podľa našich právnych predpisov nemusí mať žiadne špeciálne potvrdenie, ani doklady z OR SR. Rovnako, ako pri jazde svojím vlastným autom, im stačí, ak majú pri sebe klasické doklady. Ak však vaši zamestnanci jazdia často v zahraničí, odborníci odporúčajú, aby radšej pri sebe mali splnomocnenie na použitie vozidla v zahraničí.

Ďalší článok